Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Holland

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Käesoleval leheküljel jagatakse teavet Madalmaade üldkohtute korralduse kohta.


Kohtud

Kohtuasi algab tavaliselt kohtuga. Madalmaades on 11 kohut.

Iga kohus on jagatud erinevateks jurisdiktsioonideks:

  • Tsiviilõigus (kodanikud)
  • Haldusõigus (kodanik versus riigiasutused)
  • Kriminaalõigus (süütegude ja süütegude puhul)
  • Jagunemine kantonis (muu hulgas üüride, võlgade, liiklustrahvide, tööjõu ja väärtegude eest esitatud kaebuste korral)

Edasikaebusi käsitlevad organid

Need, kes ei nõustu kohtuotsusega, võivad edasi kaevata. Kriminaal- ja tsiviilasjad kuuluvad ühte neljast kohtust. Haldusasjade puhul võib kaebuse aluseks võtta:

  • Kohtud
  • Centrale Raad van Beroep (viimase astme kohus sotsiaalkindlustuse küsimustes)
  • College van Beroep voor het Bedrijfsleven
  • Raad van State (haldusjurisdiktsiooni osakond)

Riigikohus

Madalmaade ülemkohus on Madalmaade kõrgeim kohtuorgan tsiviil-, kriminaal- ja maksuõiguses. See võib tühistada apellatsioonikohtute otsused (kassatsioonkaebus). Riigikohus vastutab ka õigusliku ühtsuse tagamise ja Madalmaade õiguse arengu eest.

Rohkem teavet kohtupraktika korralduse kohta võib leida Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtupraktika veebisaidilt.

Juriidilised andmebaasid

Kohtupraktika avaldab olulist osa tehtud otsustest ja tehtud otsustest. Need kohtuotsused tehakse üldsusele kättesaadavaks, kandes andmebaasi Lingil klikates avaneb uus akenõigusasutuste veebisaidi.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtupraktika ja Madalmaade Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaade ülemkohus)

Lingil klikates avaneb uus akenTeave Madalmaade kohtupraktika kohta inglise keeles


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 29/10/2019