Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Niderlandy

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Na tej stronie znajdują się informacje o ustroju sądów powszechnych w Holandii.


Sądy

Sąd rozpoczyna postępowanie w sądzie. W Holandii funkcjonuje jedenaście sądów.

Każdy sąd jest podzielony na różne jurysdykcje:

  • Prawo cywilne (obywatele)
  • Prawo administracyjne (obywatel a organy publiczne)
  • Prawo karne (w przypadku przestępstw i wykroczeń)
  • Kantonalny podział (m.in. w sprawach dotyczących czynszów, długów, środków odwoławczych przeciwko grzywnom, karze śmierci, pracy zawodowej i przestępstwom)

Organy odwoławcze

Osoby, które nie zgadzają się z orzeczeniem sądu, mogą wnieść odwołanie. Sprawy karne i cywilne należą do jednego z czterech sądów. W odniesieniu do postępowań administracyjnych odwołanie może opierać się na stronie:

  • Sądy
  • Centrale Raad van Beroep (sąd ostatniej instancji w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego)
  • College van Beroep voor het Bedrijfsleven
  • Raad van State (wydział jurysdykcji administracyjnej)

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w Holandii jest najwyższym organem sądowym w Niderlandach w sprawach cywilnych, karnych i podatkowych. Trybunał może uchylać orzeczenia sądów apelacyjnych (skarga kasacyjna). Sąd Najwyższy jest również odpowiedzialny za zapewnienie jednolitości i rozwoju prawa niderlandzkiego.

Więcej informacji na temat organizacji orzecznictwa można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieorzecznictwa w Holandii.

Prawne bazy danych

Orzecznictwo publikuje ważną część wydanych orzeczeń i wydanych orzeczeń. Orzeczenia te są udostępniane publicznie poprzez umieszczenie ich w bazie danych na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieorganów sądowych.

Czy dostęp do bazy jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzkie orzecznictwo i Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlandów)

Link otworzy się w nowym oknieInformacje na temat niderlandzkiego orzecznictwa w języku angielskim


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 29/10/2019