Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Nizozemí

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Tato stránka poskytuje informace o organizaci obecných soudů v Nizozemsku.


Soudy

Soudní řízení obvykle začíná u soudu. V Nizozemsku existuje jedenáct soudů.

Každý soud je rozdělen do různých jurisdikcí:

  • Občanské právo
  • Správní právo (občan versus orgány veřejné moci)
  • Trestní právo (v případě trestných činů a přestupků)
  • Kantonální divize (mimo jiné v případech týkajících se nájemného, dluhů, opravných prostředků proti pokutám, pracovní síle a protiprávním činům)

Odvolací orgány

Ti, kteří s rozhodnutím soudu nesouhlasí, se mohou odvolat. Trestní a občanskoprávní věci spadají do jednoho ze čtyř soudů. V případě správních věcí může být odvolání založeno na:

  • Soudy
  • Centrale Raad van Beroep (odvolací soud v věcech sociálního zabezpečení)
  • College van Beroep voor het Bedrijfsleven
  • Raad van State (oddělení pro správní příslušnost)

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud Nizozemska je nejvyšším soudním orgánem Nizozemska v oblasti občanského, trestního a daňového práva. Může zvrátit rozsudky odvolacího soudu (kasační stížnost). Nejvyšší soud je rovněž odpovědný za zajištění právní jednotnosti a za vývoj nizozemského práva.

Více informací o uspořádání judikatury lze nalézt na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.pro judikaturu v Nizozemsku.

Právní databáze

Judikatura vydává důležitou část vydaných rozsudků a rozsudků. Tyto rozsudky jsou zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím zápisu do databáze na internetových stránkách justičních Odkaz se otevře v novém okně.orgánů.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská judikatura a Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska)

Odkaz se otevře v novém okně.Informace o nizozemské judikatuře v angličtině


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 29/10/2019