Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Nizozemska

U ovom odjeljku možete pronaći informacije o organizaciji redovnih sudova u Nizozemskoj.


Okružni sudovi

Većina sudskih postupaka započinje pred okružnim sudom (rechtbank). U Nizozemskoj postoji 11 okružnih sudova.

Svaki se sud sastoji od nekoliko odjela:

  • za građansko pravo (sporovi između građana)
  • za upravno pravo (građanin protiv javne uprave)
  • za kazneno pravo (kaznena djela)
  • za lokalne predmete (kantonzaken, koji se primjerice odnose na najam, dugove, žalbe protiv prometnih kazni, radne sporove i prekršaje).

Žalbe

Stranka koja ne prihvaća odluku okružnog suda može podnijeti žalbu. O kaznenim i građanskim predmetima odlučuje jedan od četiriju žalbenih sudova (gerechtshoven). U upravnim postupcima, ovisno o predmetu, o žalbi može odlučivati:

  • žalbeni sud
  • Središnji žalbeni sud (Centrale Raad van Beroep)
  • Žalbeni upravni sud za trgovinu i industriju (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Državno vijeće (Raad van State), odjel za upravne sporove (Afdeling bestuursrechtspraak).

Vrhovni sud (Hoge Raad)

Vrhovni sud Nizozemske najviši je sud u Nizozemskoj u građanskom, kaznenom i poreznom pravu. Vrhovni sud može poništiti presude, posebno one koje su donijeli žalbeni sudovi (čije se presude mogu osporiti na Vrhovnom sudu na temelju pravnih pitanja, što je poznato kao kasacijski postupak, cassatie). Vrhovni sud odgovoran je i za osiguranje pravnog jedinstva i razvoja nizozemskog prava.

Više informacija o tome kako je organiziran pravosudni sustav dostupno je na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorurechtspraak.nl.

Pravne baze podataka

Sudovi objavljuju većinu donesenih presuda. Te odluke i presude stavljaju se na raspolaganje javnosti uvrštavanjem u bazu podataka na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorurechtspraak.nl.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski pravosudni sustav i Vrhovni sud Nizozemske

Poveznica se otvara u novom prozoruInformacije o nizozemskom pravosudnom sustavu (na engleskom jeziku)


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 17/04/2020