Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Nederländerna

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

På den här sidan finns information om de allmänna domstolarnas organisation i Nederländerna.


Domstolar

Ett domstolsförfarande inleds vanligtvis med domstolen. Det finns elva domstolar i Nederländerna.

Varje domstol är indelad i olika jurisdiktioner:

  • Civilrätt (medborgare)
  • Förvaltningsrätt (medborgare i förhållande till myndigheter)
  • Straffrätt (vid brott och brott)
  • Kanton (bl.a. i fråga om hyror, skulder, överklaganden av böter, arbetsbrott och förseelser)

Överklagandeorgan

De som inte samtycker till ett domstolsbeslut kan överklaga. Brottmål och tvistemål kommer till en av de fyra domstolarna. I förvaltningsmål kan överklagandet grundas på följande:

  • Domstolar
  • Centrale Raad van Beroep (domstol i sista instans i frågor som rör social trygghet)
  • College van Beroep voor het Bedrijfsleven
  • Raad van State (Avdelningen för förvaltningsrättsliga mål)

Högsta domstolen

Nederländernas högsta domstol är den högsta domstolen i Nederländerna inom civil-, straff- och skatterätt. Den kan upphäva appellationsdomstolarnas domar (kassationstalan). Högsta domstolen är också ansvarig för att säkerställa rättslig enhetlighet och utveckling av nederländsk lagstiftning.

Mer information om rättspraxis finns på Nederländernas webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterför rättspraxis.

Juridiska databaser

Rättspraxis ger ut en viktig del av de beslut och domar som meddelats. Dessa domar görs tillgängliga för allmänheten genom att de förs in i databasen på de rättsliga Länken öppnas i ett nytt fönstermyndigheternas webbplats.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländsk rättspraxis och Hoge Raad der Nederlanden (Nederländernas högsta domstol)

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformation om nederländsk rättspraxis på engelska


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 29/10/2019