Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Holandsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.

Na tejto stránke nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Holandsku.


Všeobecné súdy

Názvy súdov v Holandsku:

  • Okresný súd (Rechtbank): prvá inštancia pre všetky prípady v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach
  • Odvolací súd (Gerechtshof): odvolanie vo všetkých občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach
  • Najvyšší súd (Hoge Raad): najvyšší súd pre všetky prípady v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach

Právne databázy

Informácie nájdete na webovej stránke zameranej na Odkaz sa zobrazí v novom oknejustičný systém v Holandsku.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandská justícia a Najvyšší súd Holandska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/11/2012