menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Nederländerna

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskaspanskatjeckiskaestniskaengelskafranskalitauiskamaltesiskapolskaportugisiskaslovenska är dock redan färdig.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Här hittar du information om de allmänna domstolarnas organisation i Nederländerna.


Allmänna domstolar

I Nederländerna finns följande allmänna domstolar:

  • Distriktsdomstolarna (Rechtbank): första instans för alla civilrättsliga och straffrättsliga mål
  • Appellationsdomstolarna (Gerechtshof): appellationsdomstol för alla civilrättsliga och straffrättsliga mål
  • Högsta domstolen (Hoge Raad): högsta domstol för alla civilrättsliga och straffrättsliga mål

Rättsdatabaser

Information finns på webbsidan om Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsväsendet i Nederländerna.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländernas högsta domstol och övriga domstolar


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 29/11/2012