Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Nederländerna

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till nederländska är dock redan färdig.

Här hittar du information om de allmänna domstolarnas organisation i Nederländerna.


Allmänna domstolar

I Nederländerna finns följande allmänna domstolar:

  • Distriktsdomstolarna (Rechtbank): första instans för alla civilrättsliga och straffrättsliga mål
  • Appellationsdomstolarna (Gerechtshof): appellationsdomstol för alla civilrättsliga och straffrättsliga mål
  • Högsta domstolen (Hoge Raad): högsta domstol för alla civilrättsliga och straffrättsliga mål

Rättsdatabaser

Information finns på webbsidan om Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsväsendet i Nederländerna.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländernas högsta domstol och övriga domstolar


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 29/11/2012