Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Poola

Selles jaotises esitatakse teavet üldkohtute korralduse kohta Poolas.


Üldkohtud

Poola üldkohtute süsteem hõlmab apellatsiooni- (sądy apelacyjne), piirkonna- (sądy okręgowe) ja kohalikke kohtuid (sądy rejonowe). Nimetatud kohtud lahendavad muu hulgas kriminaal-, tsiviil, perekonna-, alaealiste, äriõiguse, tööhõive ja sotsiaalkindlustuse asju – välja arvatud asju, mida lahendatakse muudes erikohtutes, nt sõjaväekohtutes.

Üldkohtute juures asuvad ka kinnistus- ja hüpoteegiregistrid, lisaks pandiregister, riiklik kohturegister ja riiklik karistusregister.

Tsiviilkohtud

Igas apellatsiooni-, piirkonna- ja kohalikus kohtus on tsiviilasjadega tegelev üksus (wydział cywilny).

Kriminaalkohtud

Igas apellatsiooni-, piirkonna- ja kohalikus kohtus on kriminaalasjadega tegelev üksus (wydział karny).

Õigusaktide andmebaasid

Lingil klikates avaneb uus akenPoola valitsuse veebisait sisaldab alates 1918. aastast avaldatud seaduste nimekirja.

Juurdepääs andmebaasile on tasuta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/12/2012