Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bendrosios kompetencijos teismai - Lenkija

Šioje dalyje pateikiama informacija apie Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų sistemą.


Bendrosios kompetencijos teismai

Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų sistemą sudaro apeliaciniai teismai (sądy apelacyjne), apygardų teismai (sądy okręgowe) ir apylinkių teismai (sądy rejonowe). Šiuose teismuose, be kita ko, nagrinėjamos bylos, susijusios su baudžiamąja, civiline, šeimos teise, nepilnamečių nusikaltimais, komercine teise, darbo ir socialinės apsaugos įstatymais, išskyrus bylas, patikėtas specializuotiems teismams, pavyzdžiui, karo teismams.

Be to, bendrieji teismai veda žemės ir hipotekos registrus, Įkeitimo registrą, Nacionalinį teismų registrą ir Nacionalinį baudžiamosios teisės registrą.

Civiliniai teismai

Civilinių bylų skyrius (wydział cywilny) yra kiekviename apeliaciniame, apygardos ir apylinkės teisme.

Baudžiamųjų bylų teismai

Baudžiamųjų bylų skyrius (wydział karny) yra kiekviename apeliaciniame, apygardos ir apylinkės teisme.

Teisinių duomenų bazės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLenkijos vyriausybės interneto svetainėje pateikiamas įstatymų, priimtų nuo 1918 m., sąrašas.

Duomenų baze galima naudotis nemokamai.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 10/12/2012