Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rendes bíróságok - Románia

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

Ez az oldal a romániai bíróságokról nyújt tájékoztatást.


Bevezetés a román igazságszolgáltatási rendszerbe

Románia igazságszolgáltatási rendszerének felépítése a következő:

Bíróságok és ügyészségek

Szint

 1. Kerületi bíróságok (176)
 2. Ügyészségek

Szint

 1. Törvényszékek (42)
 2. Különleges törvényszékek (3)
 3. Gyermek- és családügyi törvényszék (1)
 4. Ügyészségek

Szint

 1. Fellebbviteli bíróságok (15)
 2. Ügyészségek

Szint

 1. Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék
 2. Parketta
 • Románia igazságszolgáltatási rendszere a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszékből és más bíróságokból áll.

Bíróságok

Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék

Románia legfelsőbb bíróságaként ez az egyetlen olyan igazságügyi intézmény, amely hatáskörrel rendelkezik arra, hogy biztosítsa a jog más bíróságok általi egységes értelmezését és alkalmazását. Ennek megvalósításához a „Jogérvényesülés” eljárás a fő eljárás.

Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék) 4 szervezeti egységből áll, amelyek mindegyike saját hatáskörrel rendelkezik:

 • Polgári I. szakasz;
 • Polgári II. szakasz;
 • A bűnügyi részleg;
 • Közigazgatási és adóügyi jogvitákkal foglalkozó részleg

A legfelsőbb bíróság további, saját joghatósággal rendelkező szekciói a négy öt bíróból álló panel, a közös szekciók, a jogi érdekeket szolgáló felülvizsgálatokkal foglalkozó panel, valamint az egyes jogi kérdések tisztázásával foglalkozó panel.

A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék Polgári Részlegének I. Polgári Része, II. Része és a Közigazgatási és Adóügyi Bíráskodási Részlege foglalkozik a fellebbviteli bíróságok által hozott ítéletekkel és egyéb bírósági határozatokkal szembeni, törvényben meghatározott felülvizsgálati kérelmekkel, valamint a nem jogerős ítéletekkel vagy bírósági aktusokkal szembeni jogorvoslati kérelmekkel, amelyek ellen más módon nem lehet jogorvoslattal élni, és amelyek esetében a fellebbviteli bíróság előtti bírósági eljárás megszakadt.

A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék büntető tanácsa:

 1. első fokon azok az ügyek és keresetek, amelyek törvény erejénél fogva a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék mint elsőfokú bíróság hatáskörébe tartoznak;

A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék büntetőosztálya első fokon tárgyalja a nagy horderejű hazaárulással járó bűncselekményeket, a román szenátorok, képviselők és képviselők által az Európai Parlament, a kormány tagjai, az Alkotmánybíróság bírái, a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék bírái, valamint a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék mellett működő ügyészség ügyészei által elkövetett erőszakos bűncselekményeket.

 1. felszólít a fellebbviteli bíróságok és a Katonai Fellebbviteli Bíróság által első fokon hozott büntetőítéletek elleni fellépésre;
 2. fellebbezés a fellebbviteli bíróságok, a Katonai Fellebbviteli Bíróság és a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék büntetőosztálya által első fokon hozott büntetőítéletek ellen;
 3. fellebbezés bármely olyan nem jogerős határozat vagy bírósági dokumentum ellen, amely más módon nem támadható meg, és az eljárás a fellebbviteli bíróságok előtt megszakadt;
 4. a jogerős büntetőítéletek ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmek, a törvényben meghatározott feltételek szerint;
 5. jogkérdésekre vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelmek;
 6. joghatósági összeütközések azokban az esetekben, amikor a joghatósági összeütközésben érintett bíróságok közös felsőbb bírósága;
 7. a másik fellebbviteli bírósághoz benyújtott fellebbezés eltávolítása az illetékes bíróságtól;
 8. a törvényben meghatározott egyéb különleges esetek.

5 bírói testület

A módosított és kiegészített 304/2004. sz. törvény 24. cikke szerint a bírák 5 kiegészítéssel foglalkoznak a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék Büntetőosztálya által első fokon hozott határozatokkal szemben benyújtott fellebbezésekkel, a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék Büntetőosztálya által első fokon hozott határozatokkal szemben benyújtott fellebbezésekkel, a törvénnyel összhangban fegyelmi ügyekkel, valamint egyéb, hatáskörükbe tartozó ügyekkel. Az újból közzétett 317/2004. sz. törvény 51. cikkének (3) bekezdése szerint az 5 bírói testület bírálja el a Legfelsőbb Bírói Tanács fegyelmi ügyekben hozott határozatai elleni fellebbezéseket.

A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék szekciói közös szekcióként üléseznek a következők céljából:

 1. a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék ítélkezési gyakorlatának megváltoztatásával kapcsolatos ügyek kezelése;
 2. konzultáljon az Alkotmánybírósággal a törvények alkotmányosságának ellenőrzése érdekében azok kihirdetése előtt.

Fellebbviteli bíróság

Romániában a fellebbviteli bíróságokat az elnök vezeti, akit egy vagy két alelnök segíthet.

A Fellebbviteli Bíróság szekciókban vagy szakosított testületekben dolgozik:

 • polgári ügyek,
 • büntetőügyek,
 • a fiatalkorúakra és a családra vonatkozó kérdések,
 • közigazgatási vagy adóügyi vitákkal kapcsolatos ügyek;
 • munkaügyi vitákkal és társadalombiztosítással, vállalatokkal, cégnyilvántartással, fizetésképtelenséggel, tisztességtelen versennyel és egyéb ügyekkel kapcsolatos ügyek;
 • tengeri és folyami kérdések.

A 15 fellebbviteli bíróság jogi személyiséggel rendelkezik, mindegyik bíróság több bíróság joghatósága alá tartozik (körülbelül 3).

Polgári ügyekben a fellebbviteli bíróságok a következő ügyeket tárgyalják:

Első fokon eljáró bíróságként a közigazgatási és adóügyi jogvitákkal kapcsolatos kérelmeket bírálják el a különös jogi rendelkezéseknek megfelelően.

Fellebbviteli bíróságként az elsőfokú bíróságok által hozott határozatok elleni fellebbezések;

Fellebbviteli bíróságként a törvényszékek fellebbezés tárgyában hozott ítéletei vagy a törvényszékek első fokon hozott ítéletei ellen benyújtott fellebbezések, amelyek ellen a törvény értelmében nincs helye fellebbezésnek, valamint a törvény által kifejezetten előírt bármely más esetben benyújtott fellebbezések.

Büntetőügyekben a fellebbviteli bíróságok a következő ügyeket tárgyalják.

Elsőfokon

 • a büntető törvénykönyv 394-397., 399-412. és 438-445. cikkében említett bűncselekmények;
 • külön törvényekben meghatározott, Románia nemzetbiztonságát érintő bűncselekmények;
 • az e bíróságokon működő bírák, törvényszékek és ügyészségek bírái által elkövetett bűncselekmények;
 • az ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók, a Számvevőszék pénzügyi ellenőrei, valamint külső könyvvizsgálók által elkövetett bűncselekmények;
 • törvénynek megfelelően szervezett vallási felekezeti vezetők és más magas rangú vallási személyiségek által elkövetett bűncselekmények, akik legalább püspöki vagy annak megfelelő rangú személyek;
 • a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék bírái, a fellebbviteli bíróságok és a katonai fellebbviteli bíróságok, valamint az e bíróságok mellett működő ügyészségek ügyészei által elkövetett bűncselekmények;
 • a Számvevőszék tagjai, a Törvényhozó Tanács elnöke, az ombudsman, az ombudsman helyettesei és a quaestorok által elkövetett bűncselekmények;
 • kitoloncolás iránti megkeresések, amennyiben a törvény így rendelkezik.

Fellebbviteli bíróságként tárgyalják az elsőfokú bírák és törvényszékek által büntetőügyekben hozott ítéletekkel szembeni fellebbezéseket.

A fellebbviteli bíróságok döntenek továbbá a bíróságok közötti, illetve az illetékességi területükön lévő kerületi bíróságok és törvényszékek közötti, illetve a fellebbviteli bíróság illetékességi területén lévő különböző törvényszékek illetékességi területén lévő kerületi bíróságok közötti joghatósági összeütközésekről.

A fellebbviteli bíróságok döntenek az elítélt személyek kiadatása vagy külföldre történő átszállítása iránti kérelmekről is.

Törvényszék

A 42 nemzeti bíróság jogi személyiséggel rendelkezik, és megyei szinten szerveződik. Az egyes törvényszékek illetékességi területe kiterjed a törvényszék székhelye szerinti megye valamennyi járási bíróságára.

A törvényszékek külön szekciókkal vagy testületekkel rendelkeznek, amelyek a következőkre szakosodnak:

 • polgári ügyek,
 • büntetőügyek,
 • a fiatalkorúakra és a családra vonatkozó kérdések,
 • közigazgatási vagy adóügyi vitákkal kapcsolatos ügyek;
 • munkaügyi vitákkal és társadalombiztosítással, vállalatokkal, cégnyilvántartással, fizetésképtelenséggel, tisztességtelen versennyel és egyéb ügyekkel kapcsolatos ügyek;
 • tengeri és folyami kérdések.

Polgári ügyekben a bíróságok a következő ügyeket tárgyalják:

Első fokon eljáró bíróságként a bíróságok tárgyalnak minden olyan keresetről, amely jogszabály alapján nem tartozik más bíróságok hatáskörébe.

Fellebbviteli bíróságként a kerületi bíróságok első fokon hozott ítéletei elleni fellebbezéseket bírálják el.

Fellebbviteli bíróságként a bírák ítéleteivel szembeni fellebbezések, amelyek ellen fellebbezésnek nincs helye, valamint a törvény által kifejezetten előírt bármely más esetben, a törvénynek megfelelően.

Büntetőügyekben a bíróság a következő ügyeket tárgyalja.

Elsőfokon

 • élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények, személyes szabadság elleni bűncselekmények, minősített megsemmisítés, különösen súlyos következményekkel járó bűncselekmények, migránskereskedelem, kínzás, korrupció és szolgáltatással kapcsolatos bűncselekmények, államtitkos információk felfedése, szolgáltatás vagy nem nyilvános információk felfedése, pénzeszközök jogosulatlan megszerzése, pénzeszközök hűtlen kezelése, nukleáris vagy egyéb radioaktív anyagok rendszerének megsértése, robbanóanyagok be nem tartása, a megszerzett immunhiányos szindróma átadása, számítógépes rendszerek biztonsága és integritása elleni bűncselekmények, szervezett bűnözői csoport létrehozása;
 • szándékosan elkövetett bűncselekmények, amelyek egy személy halálát okozták;
 • azon bűncselekmények, amelyek tekintetében a büntetőeljárást a Szervezett Bűnözés és a Terrorizmus Nyomozásának Igazgatósága vagy az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság folytatta le, amennyiben azokat más hierarchikus felsőbíróságok nem szabályozzák;
 • a pénzmosásnak és az adókijátszásnak a módosított, az adókijátszás megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről szóló 241/2005. sz. törvény 9. cikkében előírt bűncselekménye;
 • a joghatósága alá tartozó jogszabályok által meghatározott egyéb bűncselekmények.

A Törvényszék feloldja a kerületi kerületi bíróságok és a törvény által meghatározott ügyekben hozott bírósági határozatok elleni fellebbezések közötti joghatósági összeütközéseket.

Kerületi bíróságok

A kerületi bíróságok nem rendelkeznek jogi személyiséggel, székhelyük a nemzeti megyékben és Bukarestben található.

Polgári ügyekben a kerületi bíróságok főként a következő ügyeket tárgyalják:

 • azok a kérelmek, amelyek a polgári törvénykönyv értelmében a felügyeleti és családjogi bíróság joghatósága alá tartoznak, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a törvény kifejezetten másként rendelkezik;
 • az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó kérelmek, a törvénynek megfelelően;
 • a kizárólag különböző személyek tulajdonában lévő többszintes épületek, lakások vagy terek kezelésével, vagy adott esetben a lakástulajdonosok egyesületei által más természetes vagy jogi személyekkel létesített jogviszonyokkal kapcsolatos kérelmek;
 • kilakoltatási kérelmek;
 • a megosztott falakra vagy árkokra, az épületek vagy ültetvények közötti távolságra, az áthaladási jogra, valamint a tulajdonjogot érintő, a felek megállapodása vagy bíróság által előírt bármely egyéb teherre vagy korlátozásra vonatkozó kérelmek;
 • a határok megváltoztatásával vagy a határok megjelölésével kapcsolatos alkalmazások;
 • birtokvédelmi kérelmek;
 • a pénzben nem mérhető tevékenységek elvégzésére vagy elutasítására vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos kérelmek, függetlenül attól, hogy azok szerződésen alapulnak-e vagy sem, kivéve azokat, amelyek jogszabály alapján más bíróságok joghatósága alá tartoznak;
 • személy halálának megállapítása iránti kérelem;
 • bírósági felosztás iránti kérelmek, az érintett értéktől függetlenül;
 • öröklési követelések, értéktől függetlenül;
 • bármely érték haszonélvezeti joga iránti kérelmek;
 • tulajdoni követelések, kivéve a más bíróságok joghatósága alá tartozó külön törvényben meghatározott adatokat;
 • bármely más, pénzben kifejezhető kérelem, legfeljebb 200,000 RON-ig, függetlenül attól, hogy a felek rendelkeznek-e szakemberi jogállással.

A törvény által meghatározott esetekben a járásbíróságok tárgyalják a jogi tevékenységet végző közigazgatási szervek és egyéb ilyen tevékenységet végző szervek határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket, valamint a joghatóságuk alá tartozó egyéb, törvény által előírt kérelmeket is.

Büntetőügyekben a kerületi bíróságok főként a következő ügyeket tárgyalják:

Általában minden bűncselekménytípust, kivéve azokat, amelyekről a törvény rendelkezik, első fokon a törvényszékeknek, a fellebbviteli bíróságoknak vagy a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszéknek kell elbírálnia.

Ezekről a bíróságokról további információk a A link új ablakot nyit megromán igazságügyi minisztérium által fenntartott bírósági portálon találhatók.

Jogi adatbázisok

A következő jogi adatbázisok érhetők el az interneten:


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 11/12/2019