Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Skotsko

See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: keskmine

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Na této stránce naleznete informace o obecných soudech ve skotské jurisdikci v rámci Spojeného království.


Obecné soudy – úvod

Court of Session, High Court of Justiciary, Sheriff Courts and Justice of the Peace Courts jsou spravovány skotskými soudy a tribunály ( Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Courts and Tribunals Service, dále jen „SCT“), což je nezávislá právnická osoba, které předsedá lord předseda, nejvyšší soudce ve Skotsku.

Nejvyšší soudy ve Skotsku

Ve Skotsku pak tyto rozsudky tvoří Nejvyšší soud (Court of Session) a vysoký soud (High Court of Justiciary).

Nejvyšší civilní soud

Court of Session je nejvyšším civilním soudem ve Skotsku a sídlí v budově parlamentu ve městě Edinburgh. Je soudem odvolacím a jako civilní soud se rovněž zabývá spory včetně případů vymáhání dluhů, náhrady škod, rodinných a obchodních sporů.

Nejvyšší trestní soud

High Court of Justiciary se zabývá trestními kasačními opravnými prostředky, které vyplývají ze slavných skutkových okolností a závažných trestních věcí. Řízení probíhá před soudcem a porotou.

Při odvolacích řízeních sídlí soud v Edinburghu. V případě jiných podniků má soud stálé základny v Edinburghu, Glasgow a Aberdeenu, ale soudní řízení se konají i ve městech na celém Skotsku.

Hlavní soudy hrabství

Pro soudní účely je Skotsko rozděleno do šesti správních oblastí zvaných „sheriffdoms“. Každý Sheriffdom má „Sheriff Principal“ (Sheriff Principal), který kromě toho, že projednává stížnosti v občanskoprávních věcech a zasedá v odvolacím řízení (Sheriffs), je odpovědný za účinné řešení všech záležitostí týkajících se soudů Sheriff Courts.

V rámci těchto sheriffdomů existuje celkem 39 soudů Sheriff Courts (dále jen „soudy Sheriff“), které se liší svou velikostí a velikostí, avšak všechny slouží stejnému účelu.

Případy jsou projednávány před soudcem zvaným „Sheriff“. Práce soudů Sheriff Courts lze rozdělit do tří hlavních kategorií občanskoprávních, trestních a komisařských prací a je vykonávána místními soudními úředníky a jejich zaměstnanci.

Zjednodušené Sheriffs mají pravomoc vykonávat některé funkce soudce Sheriff jak v trestním, tak v občanskoprávním řízení.

Kromě toho existuje nový soud, který sídlí ve Skotsku a zasedá v Edinburghu.

Občanskoprávní odvolací soud (Civil Sheriff Court) rozhodne o tom, že budou mít jediné nebo ztrojnásobené „Sheriff lagees“ („Sheriff lagees“), které mají prospěch z občanskoprávních kasačních opravných prostředků, jež vyplývají z záležitosti „Sheriff Courts“ (soudy Sheriff Courts).

Trestní soud pro věci Sheriff Court (odvolací soud) projednává opravné prostředky proti rozsudkům Sheriffs et Justices of the Peace.Projednává rovněž všechny opravné prostředky proti rozhodnutím týkajícím se kauce ve věcech Sheriff a Justice of the Peace Courts.

Občanskoprávní věci

Většinu občanskoprávních věcí představují spory mezi fyzickými nebo právnickými osobami. Soudy hrabství se zabývají třemi různými typy případů:

  • Běžné akce, které se zabývají zejména případy rozvodu, dětí, majetkových sporů a pohledávek/žalob o náhradu škody přesahujících 5,000 GBP.S výjimkou rodinných žalob (není-li pouze požadováno, aby bylo přijato pouze rozhodnutí), mohou být žaloby ve výši 100,000 GBP nebo žaloby podány pouze u Sheriff Court.
  • Souhrnné příčiny, které využívají zjednodušeného postupu, který se týká zejména sporů týkajících se nedoplatků nájemného v souvislosti se sociálním bydlením, a náhrady škody vyplývající z osobních zranění s peněžní hodnotou ve výši 5000 liber nebo méně.
  • Jednoduchý postup nakládání s pohledávkami, které mají peněžní hodnotu ve výši 5000 liber nebo nižší, které žádají o platbu, dodání nebo zpětné získání movitého majetku, nebo příkaz k tomu, aby někdo dělal něco konkrétního.

Soud hrabství rozhoduje o řadě dalších návrhů v občanskoprávních věcech a v řadě dalších řízení. mezi tyto záležitosti patří mimo jiné:

  • Adopce
  • Likvidace společností
  • Šetření smrtelných úrazů
  • Úpadky

Trestní věci

Trestní věci Sheriff Court lze podat buď v rámci slavnostního nebo zkráceného řízení. Je odpovědností státního zástupce rozhodnout, který postup by měl být v konkrétním případě dodržen.

V závažných případech se v případech, kdy poplatek může vést k trestu odnětí svobody v délce dvanácti měsíců nebo v případě neomezené pokuty, použije slavnostní postup. Před Sheriff zasedajícím s porotou jsou projednávány soudní procesy.

Pro méně závažné případy, kdy se Sheriff projednává věc bez poroty, se použije zkrácené řízení. Ačkoli jsou pravomoci týkající se vynášení rozsudků u Sheriff Sheriff omezeny na dvanáct měsíců odnětí svobody, v některých případech může dojít ke zvýšení.

Testamentární záležitosti

Testamentární záležitosti souvisí zejména s uspořádáním pozůstalosti po zemřelých osobách. Zmocnění dané soudem, které vykonavateli umožňuje shromáždit a rozdělit pozůstalost, se nazývá „confirmation“. Toto zmocnění se uděluje pouze v případě, že byl u soudu podán soupis pozůstalosti po zůstaviteli.

Pokud hrubá hodnota pozůstalosti nepřesahuje 36,000 GBP, je pozůstalost klasifikována jako „malá pozůstalost“ a osobě, která požaduje zmocnění, poskytnou pomoc při vyplňování příslušného formuláře pracovníci místní kanceláře soudního úředníka (sheriff clerk). Pokud hodnota pozůstalosti přesahuje 36,000 GBP, pak bude osobám požadujícím zmocnění doporučeno, aby se poradily s právním poradcem.

Spravedlnost mírových soudů

Justice of the Peace Court je laický soud, ve kterém laický smírčí soudce (justice of the peace) bez právního vzdělání zasedá spolu právně s kvalifikovaným soudním tajemníkem. Soudní tajemník poskytuje právní poradenství v záležitostech práva a řízení. Soudní dvůr se zabývá převážně méně závažnými trestními věcmi v trestních věcech. Maximální trest, který může smírčí soudce udělit, je trest odnětí svobody na dobu 60 dnů nebo peněžitý trest nepřevyšující 2,500 GBP.

Soudní úředník hrabství je odpovědný za veškerou administrativní práci u Sheriff Court and Justice of the Peace Court, včetně:

  • Vymáhání peněžitých trestů a příkazy k náhradě škody
  • Vydávání kopií soudních příkazů, jako jsou příkazy týkající se kauce, příkazů ke splacení nebo omezení osobních příkazů.
  • Předvolávání porotců a administrativu s tím spojenou.

Podrobnější informace o soudech ve Skotsku jsou k dispozici na internetových stránkách skotské soudní služby ( Odkaz se otevře v novém okně. Scottish Courts and Tribunals Service).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Skotská soudní služba (Scottish Courts and Tribunals Service)


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 28/10/2019