Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Skotlanti

See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Tällä sivulla esitellään Yhdistyneen kuningaskunnan Skotlannin oikeudenkäyttöalueen yleisiä tuomioistuimia.


Yleiset tuomioistuimet – johdanto

Court of Session, High Court of Justiciary, Sheriff Courts ja Justice of the Peace Linkki avautuu uuteen ikkunaanCourts hallinnoivat Skotlannin oikeusvirasto (Scottish Courts and Tribunals Service, SCT), joka on Skotlannin ylempi tuomari Lord Presidentin johdolla.

Skotlannin korkein oikeus

Skotlannissa ne ovat Court of Session ja High Court of Justiciary.

Court of Session

Court of Session on Skotlannin ylin siviilituomioistuin, joka sijaitsee parlamenttitalossa Edinburghissa. Se on valituskelpoinen, ja se on myös siviilituomioistuin, joka käsittelee riita-asioita, jotka liittyvät muun muassa saatavien perintään, vahingonkorvauksiin, perhetoimiin ja kaupankäyntiin.

High Court of Justiciary

Korkein oikeus käsittelee rikoskanteita, jotka johtuvat juhlallisista asioista ja vakavista rikoksista. Asian ratkaisee tuomari yhdessä valamiehistön kanssa.

Kun valitus on tehty, tuomioistuin kokoontuu Edinburghissa. Muiden yritysten osalta tuomioistuimella on pysyviä tukikohtia Edinburghissa, Glasgow’ssa ja Aberdeenissä, mutta myös eri puolilla Skotlantia järjestetään kokeiluja.

Sheriff Courts

Skotlanti on jaettu oikeushallinnollisesti kuuteen tuomiopiiriin (sheriffdom). Sheriffdom on Sheriff Principalilla (Sheriff Principal) Sheriff Principal (Sheriff Principal), joka on alioikeuden muutoksenhakukanteiden lisäksi vastuussa kaikkien yritysten tehokkaasta käytöstä Sheriff Courtissa.

Sheriff-hankkeiden laajuudella ja ulkoasulla on yhteensä 39 erikokoista Sheriff Courtiä, mutta ne kaikki palvelevat samaa tarkoitusta.

Asioita käsittelee tuomari (Sheriff), jonka nimi on ”Sheriff”. Sheriff Courts -Sheriff Courtin työ voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: siviili-, työ- ja rikostuomioistuimet, ja sitä hallinnoivat paikalliset haastevirkailijat (sheriff clerks) ja heidän henkilöstönsä.

Sherihiren viranomaisella on valtuudet suorittaa joitakin Sheriffin tehtäviä sekä rikos- että siviilioikeudellisissa menettelyissä.

Lisäksi on olemassa uusi, kokonaan Skotlannissa toimiva henkilövahinkojen tuomioistuin, joka sijaitsee Edinburghissa.

Sheriff Appeal Court (Sheriff Appeal Court) on todennut, että Sheriff Courtin toiminnasta johtuvien siviilioikeudellisten muutoksenhakujen puheenjohtajana toimii Sheriff Courts -oikeudenkäynnit.

Sheriff Appeal Court käsittelee rikosoikeudellisia asioita ja rauhantuomareiden päätöksiä koskevat muutoksenhakupyynnöt.Se käsittelee myös kaikki muutoksenhaut päätöksiin, jotka koskevat rauhantuomioistuinten Sheriffia ja oikeuskäsittelyä (Sheriff).

Siviiliasiat

Useimmat siviiliasiat koskevat henkilöiden tai organisaatioiden välisiä oikeusriitoja. Sheriff Courts käsittelee kolmenlaisia tapauksia:

  • Tavalliset kanteet, jotka koskevat pääasiassa avioeroa, lapsia, kiinteistöriitoja ja velkoja/vahingonkorvauksia, joiden arvo on yli 5,000 puntaa.Lukuun ottamatta perhetoimia (paitsi jos ainoa etsitty määräys on alioikeus), kanne nostetaan 100,000 Englannin puntaa tai sitä voidaan nostaa vain Sheriff Courtissa.
  • Summary case, jossa käytetään yksinkertaistettua menettelyä, jossa käsitellään pääasiassa sosiaaliseen asuntotuotantoon liittyviä vuokrarästejä ja henkilövahingoista aiheutuvia vahinkoja, joiden rahallinen arvo on enintään 5000 puntaa.
  • Yksinkertainen menettely, jossa käsitellään saatavia, joiden rahallinen arvo on enintään 5000 puntaa, kun kyse on irtaimen omaisuuden maksamisesta, luovuttamisesta tai palauttamisesta, tai määräys, jonka mukaan joku on velvollinen tekemään jotain erityistä.

Lisäksi Sheriff Court vastaa monista muista siviilioikeudellisista hakemusasioista ja menettelyistä, joihin kuuluvat

  • Adoptioasiat
  • Yhtiöiden selvitystilat
  • Kuolemaan johtaneiden tapaturmien tutkinta
  • Konkurssi

Rikosasiat

Sheriff Courtin rikosasioita voidaan käsitellä joko juhlallisessa tai nopeutetussa menettelyssä. Kuraattorikon (syyttäjä) tehtävänä on päättää, mitä menettelyä tietyssä tapauksessa olisi noudatettava.

Juhlallista menettelyä käytetään vakavissa tapauksissa, joissa syyte voi johtaa yli 12 kuukauden vankeusrangaistukseen tai rajoittamattomaan sakkoon. Oikeudenkäynnit käsitellään ennen valamiehistön kanssa tehtävää seriffia.

Lyhennelmää käytetään vähemmän vakavissa tapauksissa, joissa Sheriff käsittelee tapausta ilman valamiehistöä. Vaikka seriffin (Sheriff) tuomiovalta on rajoitettu 12 kuukauteen, joissakin tapauksissa vankeusrangaistusta voidaan nostaa.

Pesänselvitykset

Konmisary-työ koskee pääasiassa vainajan jäämistöä. Pesänjakajan on haettava tuomioistuimen lupa (confirmation) pesään kuuluvan omaisuuden selvittämiseen ja jakamiseen. Lupa annetaan sen jälkeen, kun pesäluettelo on toimitettu tuomioistuimeen.

Jos kuolinpesän arvo on enintään 36,000 puntaa, se luokitellaan vähäiseksi jäämistöksi, ja luvan hakijan on käytävä täyttämässä asianmukainen lomake paikallisen sheriff clerkin toimistossa. Jos jäämistön arvo on yli 36,000 puntaa, luvan hakemisessa kannattaa käyttää asianajajaa.

Rauhantuomioistuimen oikeus

Justice of the Peace Courtissa toimivat rauhantuomarit ovat maallikkotuomareita. heitä avustaa tuomioistuimen lainoppinut oikeudellinen neuvonantaja. Kirjaaja antaa oikeudellista neuvontaa lainsäädäntöön ja oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvissä asioissa. Tuomioistuin käsittelee pääasiassa vähemmän vakavia rikostapauksia. Enimmäisrangaistus, jonka rauhantuomari voi langettaa, on 60 päivää vankeutta tai enintään 2,500 punnan sakko.

Sheriff clerk (sheriff clerk) vastaa kaikesta hallinnollisesta työstä Sheriff Courtissa ja rauhantuomioistuimessa, mukaan lukien:

  • Sakkojen ja korvausten perintä
  • Tuomioistuimen määräysten, kuten takuita vastaan, yhteisöjen takaisinmaksumääräysten tai vapaudenrajoituksen rajoittamista koskevien jäljennösten, antaminen.
  • Valamiesten kutsumisesta ja heihin liittyvien asioiden hoitamisesta.

Tarkempia tietoja Skotlannin tuomioistuimista on Linkki avautuu uuteen ikkunaan Skotlannin oikeusviraston verkkosivuilla.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSkotlannin oikeushallinto


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 28/10/2019