Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redna sodišča - Škotska

See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Ta stran vsebuje uvod v redna sodišča na Škotskem v pristojnosti Združenega kraljestva.


Redna sodišča – uvod

Court of Session, High Court of Justiciary, Sheriff Courts and Justice of the Peace Courts (mirovno sodišče) upravlja Povezava se odpre v novem oknuškotska sodna služba (Scottish Courts and Tribunals Service), ki je neodvisni organ, ki mu predseduje Lord President, najvišji sodnik na Škotskem.

Škotska vrhovna sodišča (Supreme Courts)

Na Škotskem sta vrhovni sodišči Glavno civilno sodišče (Court of Session) in Vrhovno kazensko sodišče (High Court of Justiciary).

Court of Session

Glavno civilno sodišče je vrhovno civilno sodišče na Škotskem, sedež pa ima v parlamentarni zgradbi v Edinburgu. Ima funkcijo pritožbenega sodišča in civilnega sodišča, ki obravnava spore v zvezi z izterjavo dolgov in odškodninami ter spore v družinskopravnih in gospodarskopravnih zadevah.

Višje sodišče

High Court of Justiciary se ukvarja s kazenskimi pritožbami, ki izhajajo iz slovesnih in resnih kazenskih zadev. V postopku odloča bodisi sodnik posameznik bodisi porota.

Pri obravnavi pritožb sodišče zaseda v Edinburgu. Za druge posle ima sodišče stalne poslovne enote v Edinburgu, Glasgowu in Aberdeenu, vendar se v mestih po vsej Škotski organizirajo tudi poskusi.

Grofijska sodišča

Škotska je razdeljena na šest grofijskih sodnih okrožij (sheriffdoms). Vsaka družba Sheriffdom ima Sheriff Principal, ki je poleg tega, da odloča o pravnih sredstvih v civilnih zadevah v okviru pritožbe Sheriff, odgovoren za učinkovito odstranjevanje vseh zadev grofijskega sodišča (Sheriff Courts).

V teh grofijah so skupno 39 grofijskih sodišč („Sheriff Courts), ki se razlikujejo po velikosti in obliki“, vendar imajo vsi isti namen.

O zadevah odloča sodnik, ki se imenuje „Sheriff“. Delo grofijskih sodišč („Sheriff Courts“) je lahko razdeljeno v tri glavne kategorije civilnega, kazenskega in zapuščinskega dela, upravlja pa ga lokalni grofijski uradniki in njihovo osebje.

Šariffji so pristojni za opravljanje nekaterih nalog Sheriff v kazenskem in civilnem postopku.

Poleg tega obstaja na novo škotsko sodišče za poškodbe osebne škode, ki ima sedež v Edinburgu.

Civilno sodišče za pritožbe ima na voljo enotno ali trojno funkcijo „Sheriff“, ki je vodilo pred civilnimi pritožbami, ki izhajajo iz poslovanja grofijskega sodišča (Sheriff Courts).

Kazensko sodišče za pritožbe odloča o pritožbah v zvezi s povzetkom kaznivih dejanj zoper odločbe šaricev in mirovnih sodnikov.Prav tako obravnava vse pritožbe zoper odločbe v zvezi z zasebnimi sredstvi, sprejetimi v grofiji mirovnih sodišč (Sheriff and Justice of the Peace Courts).

Civilne zadeve

V večini civilnih zadev gre za spore med fizičnimi ali pravnimi osebami. Grofijska sodišča obravnavajo tri različne vrste zadev:

  • Redni ukrepi, ki se nanašajo predvsem na zadeve, ki vključujejo razvezo, otroke, premoženjske spore in dolžniške/odškodninske zahtevke, ki presegajo 5,000 GBP.Z izjemo družinskih tožb (razen če je edini cilj, za katerega so bili vloženi zahtevki), se ukrepi v višini 100,000 GBP ali v okviru lahko vložijo le v grofijskem sodišču (Sheriff Court).
  • Povzetek vzrokov, v katerih se uporablja poenostavljen postopek, ki se v glavnem nanaša na spore, ki vključujejo zamude pri plačilu najemnine za socialna stanovanja, in škodo, nastalo zaradi telesnih poškodb z denarno vrednostjo 5 000 GBP ali manj.
  • Enostavni postopek, ki se nanaša na zahtevke, katerih denarna vrednost je 5 000 GBP ali manj in ki zahtevajo plačilo, izročitev ali izterjavo premičnin, ki so v lasti, ali naročilo za neko dejanje.

Poleg tega grofijska sodišča obravnavajo številne druge civilne vloge in postopke, med drugim za:

  • Posvojitev otrok,
  • Likvidacijo podjetij,
  • Preiskavo nesreč s smrtnim izidom,
  • Stečaj

Kazenske zadeve

Grofijski sodni postopki se lahko vložijo v okviru bodisi slovesne bodisi v obliki povzetka. Za odločanje o tem, kateri postopek je treba uporabiti v posameznem primeru, je odgovoren Procurator Fiscal (tožilec).

Slovesni postopek se uporablja v resnih primerih, ko se lahko izreče kazen več kot dvanajst mesecev zapora ali neomejena globa. Zaslišanja se obravnavajo pred „Sheriff sedes“ (Sheriff sedes) z poroto.

Skrajšani postopek se uporablja za manj resne primere, ko Sheriff obravnava zadevo brez porote. Čeprav so pooblastila grofijskega sodišča omejena na dvanajst mesecev zapora, obstajajo primeri, v katerih se to lahko poveča.

Zapuščinske zadeve

Zapuščinske zadeve se nanašajo zlasti na razpolaganje z zapuščino pokojne osebe. Pooblastilo, ki ga da sodišče izvršilcu oporoke, da zbere in razdeli zapuščino, se imenuje potrditev (confirmation). Pooblastilo se da šele po predložitvi popisa zapuščine pokojne osebe sodišču.

Če bruto vrednost zapuščine ne presega 36,000 GBP, se uvrsti med manjše zapuščine (small estate). osebi, ki zahteva izvršitev oporoke, pri izpolnjevanju ustreznega obrazca pomaga osebje lokalnega grofijskega sodnega uradnika. Če vrednost zapuščine presega 36,000 GBP, se osebam, ki zahtevajo izvršitev oporoke, svetuje, da se posvetujejo z odvetnikom.

Mirovna sodišča

Mirovno sodišče je porotno sodišče, kjer laiki, ki niso pravno usposobljeni, odločajo skupaj s pravno usposobljenim uradnikom. Sodni tajnik svetuje pravosodju o pravnih vprašanjih in postopkih. Sodišče obravnava predvsem manj resne kazenske zadeve. Najstrožja kazen, ki jo lahko izreče mirovno sodišče, je 60 dni zaporne kazni ali denarna kazen do 2,500 GBP.

Okrožni sodni tajnik je odgovoren za celotno upravno delo v „Sheriff Court“ in „Justice of the Peace Court“ („Sheriff Court“), vključno z:

  • Izterjavo glob in izvršbo sklepov o nadomestilu,
  • Izdajanje kopij sodnih odločb, na primer tistih, ki se nanašajo na varščine, vračilna naročila skupnosti ali omejitve svobode.
  • Imenovanjem in vodenjem porotnikov.

Podrobnejše informacije o sodiščih na Škotskem so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknu škotske sodne službe.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuŠkotska sodna služba (Scottish Courts and Tribunals Service)


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 28/10/2019