Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gewone rechtbanken - Schotland

Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsDuitsGrieksFransLetsLitouwsMalteesPoolsPortugeesRoemeensSlowaaks

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op deze pagina vindt u een inleiding in de gewone rechtbanken in Schotland.


Gewone rechtbanken – inleiding

Het Court of Session, het High Court of Justiciary, de Sheriff Courts en de Justice of the Peace Courts worden beheerd door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Courts Service (SCS), een zelfstandig wettelijk orgaan dat wordt voorgezeten door de Lord President, de hoogste rechter in Schotland.

Hogere rechtbanken in Schotland

De hogere rechtbanken in Schotland zijn het Court of Session en het High Court of Justiciary.

Court of Session

Het Court of Session is het hoogste civiele gerecht in Schotland en is gevestigd in het Parliament House in Edinburgh. Het fungeert als beroepsinstantie en behandelt daarnaast zaken met betrekking tot schuldvorderingen, schade, familiezaken en handelsaangelegenheden.

High Court of Justiciary

Het High Court of Justiciary is de beroepsinstantie voor strafrechtelijke zaken en behandelt ernstige strafzaken. De rechtszaken worden behandeld door een rechter en een jury.

Zaken in hoger beroep worden behandeld in Edinburgh. Voor haar andere activiteiten heeft de rechtbank permanente zetels in Edinburgh, Glasgow en Aberdeen, maar er worden ook zaken behandeld in andere plaatsen in heel Schotland.

Sheriff Courts

Voor de rechtspraak is Schotland ingedeeld in zes regio’s, de zogenaamde ‘sheriffdoms’. Elk sheriffdom heeft een Sheriff Principal die naast het behandelen van civiele zaken in hoger beroep verantwoordelijk is voor de doelmatige uitvoering van alle activiteiten in de Sheriff Courts.

Elk sheriffdom heeft in totaal 49 Sheriff Courts die in grootte en opbouw verschillen, maar alle dezelfde functie hebben.

De zaken worden behandeld door een rechter, sheriff genoemd. De werkzaamheden van de Sheriff Courts kunnen worden onderverdeeld in de drie hoofdcategorieën civiele procedures. De administratieve werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd door lokale Sheriff Clerks en hun medewerkers

Civiele zaken

Bij de meeste civiele zaken gaat het om geschillen tussen personen en organisaties. Sheriff Courts behandelen drie soorten zaken:

  • gewone vorderingen, waarbij het hoofdzakelijk gaat om geschillen met betrekking tot echtscheidingen, kinderen, eigendom en schuldvorderingen of schadeclaims van meer dan 5 000 GBP;
  • korte processen, waarbij een vereenvoudigde procedure wordt gevolgd; deze worden hoofdzakelijk toegepast voor geschillen met betrekking tot huurachterstanden, de levering van goederen en schulden tussen 3 000 en 5 000 GBP;
  • geringe vorderingen, waarbij eveneens een vereenvoudigde procedure wordt gevolgd; deze worden toegepast voor kleine geschillen (hoofdzakelijk schulden tot 3 000 GBP) waarbij het niet vereist is een advocaat te raadplegen.

Daarnaast behandelt de Sheriff Court vele andere civiele zaken en procedures, waaronder:

  • adoptie;
  • liquidatie van bedrijven;
  • onderzoeken naar dodelijke ongevallen;
  • faillissementen.

Strafzaken

Strafzaken die voor de Sheriff Court dienen, kunnen in het kader van ofwel een plechtige ofwel een vereenvoudigde procedure worden behandeld. De Procurator Fiscal bepaalt welke procedure voor een bepaalde zaak wordt toegepast.

De plechtige procedure wordt toegepast voor ernstige zaken die op basis van de tenlastelegging bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of een boete van meer dan 10 000 GBP. Dergelijke zaken worden behandeld door een rechter en een jury.

De vereenvoudigde procedure wordt toegepast bij minder ernstige zaken die worden behandeld door een rechter zonder jury. Hoewel de hoogste straf die een sheriff mag opleggen twaalf maanden gevangenisstraf is, zijn er gevallen waarin hij of zij een hogere straf kan opleggen.

Commissary work

Commissary work betreft voornamelijk de afhandeling van de nalatenschap van overledenen. De bevoegdheid die de rechtbank aan een executeur-testamentair verleent om de nalatenschap in beheer te nemen en te verdelen wordt “confirmation” genoemd. Deze bevoegdheid wordt pas verleend nadat bij de rechtbank een inventarislijst van de nalatenschap van de overledene is ingediend.

Indien de brutowaarde van de nalatenschap niet meer dan 36 000 GBP bedraagt, wordt deze als ‘kleine nalatenschap’ geklasseerd en wordt de persoon die om “confirmation” heeft verzocht, bijgestaan bij het invullen van het juiste formulier door het personeel van het kantoor van de lokale Sheriff Clerk. Is de waarde van de nalatenschap hoger dan 36 000 GBP, dan wordt personen die om “confirmation” verzoeken geadviseerd een advocaat te raadplegen.

Justice of the Peace Courts

De Justice of the Peace Court is een lekenrechtbank waar een lekenrechter zetelt met een juridisch geschoolde Clerk. De Clerk adviseert de lekenrechter over juridische en procedurele aangelegenheden. Deze rechtbank behandelt hoofdzakelijk lichtere strafbare feiten, de overtredingen. Een lekenrechter kan maximaal zestig dagen gevangenisstraf opleggen of een boete van ten hoogste 2 500 GBP. Alleen in Glasgow worden sommige lekenrechtbanken voorgezeten door een juridisch geschoolde Stipendiary Magistrate (bezoldigde rechter). Deze rechter kan maximaal twaalf maanden gevangenisstraf opleggen of een boete van ten hoogste 10 000 GBP.

De Sheriff Clerk is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden in de Sheriff Court en in de Justice of the Peace Court, waaronder:

  • de invordering van boetes en bevelen tot schadevergoeding;
  • de afgifte van kopieën van gerechtelijke beschikkingen met betrekking tot onder meer proeftijd, community payback orders;
  • dagvaarding en samenstelling van jury’s.

Uitgebreidere informatie over rechtbanken in Schotland is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Court Service.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Court Service


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 10/11/2014