Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Skozja

Ta država je v postopku izstopa iz EU.

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: dobra

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Din il-paġna tagħtik introduzzjoni fil-qrati ordinarji fil-ġuriżdizzjoni tal-Iskozja tar-Renju Unit.


Qrati ordinarji — introduzzjoni

Il-Court of Session, il-High Court of Justiciary, ix-Sheriff Courts u l-Qrati tal-Paċi huma amministrati Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamis-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali Skoċċiżi (SCTs), li huwa korp indipendenti mmexxi mil-Lord President, l-aktar imħallef anzjan fl-Iskozja.

Il-qrati Supremi tal-Iskozja

Fl-Iskozja, dawn jikkonsistu mill-Court of Session u l-High Court of Justiciary.

Court of Session

Il-Court of Session hija l-qorti ċivili suprema fl-Iskozja u tinsab f’Dar il-Parlament f’Edinburgh. Hija għandha kompetenza ta’ qorti tal-appell kif ukoll ta’ qorti ċivili li tittratta tilwim fosthom kawżi relatati mal-irkupru tad-dejn, mad-danni, mal-azzjonijiet tal-familja u mal-kummerċ.

High Court of Justiciary

Il-High Court of Justiciary tittratta l-appelli kriminali li jirriżultaw minn kwistjonijiet solenni u kawżi kriminali serji. Il-kawżi jinstemgħu quddiem imħallef u ġurija.

Meta tkun qed tisma’ l-kawżi tal-appell, is-seduta ssir f’Edinburgu. Għal negozju ieħor il-qorti għandha bażijiet permanenti f’Edinburgu, Glasgow u Aberdeen, iżda hemm provi wkoll fi bliet madwar l-Iskozja wkoll.

Sheriff Courts

Għal skopijiet legali, l-Iskozja hija maqsuma f’sitt reġjuni msejħa “heriffdoms”. Kull Sherffidom għandha Sheriff Principal li, minbarra li jisma’ appelli f’materji ċivili waqt li jkun qed jagħmel appell mix-Sherniffs, għandu r-responsabbiltà li jeħles b’mod effiċjenti n-negozju kollu fil-Qrati tax-Sheriff.

F’dawn ix-sheriffdoms, hemm total ta’ 39 Qorti tax-Sheriff li jvarjaw fid-daqs u d-disinn, iżda kollha għandhom l-istess skop.

Il-kawżi jinstemgħu quddiem imħallef imsejjaħ Sheriff. Il-ħidma tal-Qrati tax-Sheriff tista’ tinqasam fi tliet kategoriji ewlenin ta’ xogħol ċivili, kriminali u tal-kummissarjat, u hija amministrata mill-iskrivani tax-sheriff lokali u l-persunal tagħhom.

Ġabra fil-qosor ta’ Sherjuni għandha l-awtorità li twettaq xi dmirijiet ta’ Xeriff kemm fi proċedimenti kriminali kif ukoll f’dawk ċivili.

Barra minn hekk, hemm Qorti Ġenerali ġdida dwar il-Korrimenti Personali tal-Iskozja li tinsab f’Edinburgh.

Il-Qorti tal-Appell tax-Sheriff għandha dispożizzjoni biex ikollha bankijiet tax-Sheriff triplu li jippresiedu fuq appelli ċivili li jirriżultaw minn negozju fil-Qrati tax-Sheriff.

Il-Qorti tal-Appell tax-Sheriff kriminali tisma’ l-appelli fir-rigward ta’ sommarju tan-negozju kriminali kontra d-deċiżjonijiet ta’ Sherniffs u Justices of the Peace.Tisma’ wkoll l-appelli kollha kontra deċiżjonijiet fir-rigward tar-rikapitalizzazzjoni interna li saru f’Xeriff u Ġustizzja fil-Qrati tal-Paċi.

Kawżi ċivili

Il-parti l-kbira tan-negozju ċivili jinvolvi tilwim bejn persuni u organizzazzjonijiet. Il-qrati tal-Qrati tax-Xeriff jittrattaw tliet tipi differenti ta’ każijiet:

  • Azzjonijiet ordinarji, li jittrattaw prinċipalment każijiet li jinvolvu divorzju, tfal, tilwim dwar il-proprjetà u pretensjonijiet ta’ dejn/danni ta’ aktar minn £5,000.Bl-eċċezzjoni ta’ azzjonijiet tal-familja (sakemm ma jkunx hemm rikors biss) azzjonijiet ta’ £100,000 jew taħt jistgħu jitqajmu biss fil-Qorti tax-Sheriff.
  • Kawżi fil-qosor, li jużaw proċedura simplifikata li tittratta prinċipalment tilwimiet li jinvolvu arretrati tal-kera fir-rigward tal-akkomodazzjoni soċjali, u danni li jirriżultaw minn korrimenti personali b’valur monetarju ta’ £5000 jew inqas.
  • Proċedura sempliċi, li tittratta talbiet li għandhom valur monetarju ta’ £5000 jew inqas li jfittxu l-pagament, il-konsenja jew l-irkupru ta’ proprjetà mobbli, jew ordni għal xi ħadd biex jagħmel xi ħaġa speċifika.

Barra minn hekk, il-Qorti tax-Sheriff tittratta ħafna rikorsi u proċeduri ċivili oħrajn inklużi:

  • L-adozzjoni tat-tfal
  • Il-likwidazzjoni tal-kumpaniji
  • Inkjesti ta’ inċidenti fatali
  • Fallimenti

Kawżi kriminali

Il-kawżi kriminali fil-qrati tax-Sheriff jistgħu jitressqu taħt proċedura solenni jew sommarja. Hija r-responsabbiltà tal-Prokuratur Fiskali (prosekutur) li jiddeċiedi liema proċedura għandha tiġi segwita għal każ partikolari.

Il-proċedura solenni tintuża f’każijiet serji fejn it-tariffa tista’ tattira sentenza ta’ aktar minn tnax-il xahar ħabs jew multa bla limitu. Il-provi jinstemgħu quddiem seduta tax-Sheriff b’ġurija ta’ Xeriff.

Il-proċedura sommarja tintuża għal każijiet inqas serji fejn Sheriff jisma’ kawża mingħajr ġurija. Għalkemm is-setgħat ta’ sentenzjar tax-Sheriff huma ristretti għal tnax-il xahar priġunerija, hemm okkażjonijiet meta dan jista’ jiżdied.

Xogħol tal-kummissarjat

Ix-xogħol tal-kummissarjat jittratta l-aktar it-tqassim tal-patrimonju ta’ persuna deċeduta. Is-setgħa mogħtija mill-qorti biex tippermetti li eżekutur jiġbor u jqassam il-patrimonju tissejjaħ “konferma”. Din tingħata biss wara li jkun ġie ppreżentat il-qorti inventarju tal-patrimonju tal-persuna deċeduta.

Jekk il-patrimonju jkollu valur gross ta’ mhux aktar minn £36,000, dan jiġi kklassifikat bħala “proprjetà żgħira” u l-persuna li tkun qed tfittex konferma għandha tkun assistita biex timla l-formola xierqa mill-persunal tal-uffiċċju tal-uffiċċju tax-sheriff lokali. Jekk il-valur tal-patrimonju jaqbeż £36,000, il-persuni li jkunu qed ifittxu konferma jiġu avżati biex jikkonsultaw konsulent legali.

Qrati tal-Kummissarju tal-Ġustizzja

Il-Qorti tal-Kummissarju tal-Ġustizzja hija qorti mhux professjonali fejn kummissarju tal-ġustizzja li ma jkunx ikkwalifikat fil-liġi jippresedi flimkien ma’ skrivan li jkun ikkwalifikat fil-liġi. Ir-reġistratur jipprovdi pariri lill-Ġustizzja dwar kwistjonijiet ta’ liġi u ta’ proċedura. Il-Qorti tittratta prinċipalment każijiet kriminali sommarji inqas serji. Is-sentenza massima li jista’ jimponi justice of the peace hija ta’ 60 jum priġunerija jew multa ta’ mhux iktar minn £2,500.

L-uffiċjal tax-sheriff huwa responsabbli għall-ħidma amministrattiva kollha fil-Qorti tax-Sheriff u fil-Qorti tal-Ġustizzja inklużi:

  • L-irkupru tal-multi u l-ordnijiet ta’ kumpens
  • Il-ħruġ ta’ kopji ta’ ordnijiet tal-qorti, bħal dawk relatati mal-pleġġ, ordnijiet komunitarji ta’ ħlas lura jew restrizzjoni ta’ ordnijiet ta’ libertà.
  • Iċ-ċitazzjoni u l-ġestjoni tal-ġurati.

Informazzjoni aktar dettaljata dwar il-qrati fl-Iskozja tinsab fuq is-sit web tas-Servizz Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Qrati u t-Tribunali Skoċċiżi.

Links Relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit tas-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali Skoċċiżi


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 28/10/2019