Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Almindelige domstole - Sverige

Dette afsnit indeholder oplysninger om de almindelige domstole i Sverige.


Almindelige domstole - indledning

De almindelige domstole behandler straffesager og civile søgsmål. De har tre instanser:

De almindelige forvaltningsdomstole behandler forvaltningssager. De har tre instanser:

Derudover findes der en række særlige domstole, som afgør tvister inden for forskellige specialområder såsom Link åbner i nyt vinduearbejdsdomstolen (Arbetsdomstolen) og Link åbner i nyt vinduemarkedsdomstolen (Marknadsdomstolen).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/11/2020