Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Švédsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov vo Švédsku.


Všeobecné súdy – úvod

Všeobecné súdy rozhodujú v trestných a občianskoprávnych veciach. Sú organizované ako trojúrovňový systém:

  • okresné súdy  (tingsrätt),
  • odvolacie súdy (hovrätt) a
  • Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd (Högsta domstolen).

Všeobecné administratívne súdy rozhodujú vo veciach týkajúcich sa verejnej správy. Sú organizované ako trojúrovňový systém::

  • provinčné administratívne súdy (länsrätt),
  • odvolacie administratívne súdy (kammarrätt) a
  • Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší administratívny súd (Högsta förvaltningsdomstolen).

Okrem toho bolo zriadených niekoľko osobitných súdov a tribunálov, ktoré rozhodujú v konkrétnych druhoch vecí a záležitostí, ako napríklad Odkaz sa zobrazí v novom oknePracovný súd (Arbetsdomstolen) a Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd pre trh (Marknadsdomstolen).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 22/10/2015