Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rendes bíróságok - Szlovénia

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Ez az oldal a szlovéniai általános hatáskörű bíróságok szervezetéről ad tájékoztatást.


Rendes bíróságok

A bíróságokról szóló törvény 98. cikk szerint Szlovéniában a rendes bíróságok a következők:

 • helyi bíróságok (okrajna sodišča),
 • járásbíróságok,
 • magasabb fokú bíróságok (višja sodišča),
 • A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (a továbbiakban: Legfelsőbb Bíróság).

Helyi bíróságok illetékessége

A bíróságokról szóló törvény 99. cikk szerint a következő kérdésekben a szlovén helyi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel:

Bűnügyek

 1. A pénzbírsággal vagy három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények első fokon történő elbírálására, kivéve a sajtó által elkövetett, rágalmazással kapcsolatos bűncselekményeket, rádión, televízión vagy más nyilvános információkon keresztül
 2. A fent említett bűncselekmények kivizsgálása.
 3. Egyéb, a törvény által meghatározott feladatok ellátása.

Polgári ügyek

Elsőfokú tárgyalás/határozat:

 1. polgári ügyekben, a polgári eljárásról szóló törvény szerint
 2. öröklési ügyekben és egyéb, nem vitás ügyekben, amennyiben a jog másként nem rendelkezik, valamint az ingatlan-nyilvántartás kezelése;
 3. a kérelmek végrehajtásával és biztosításával kapcsolatos ügyekben, kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik.

Egyéb kérdések

Más esetekben tárgyalás vagy döntéshozatal, amennyiben azt törvény biztosítja.

Jogsegély

A költségmentesség azon eseteinek gyakorlata, amelyekre nem vonatkozik egy másik bíróság joga, valamint a kisebb súlyú jogsértések esetén nemzetközi költségmentesség biztosítása.

A kerületi bíróságok joghatósága

A bíróságokról szóló törvény 101. cikk szerint a következő ügyekben a szlovén kerületi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel:

Bűnügyek

 1. A helyi bíróságok hatáskörébe nem tartozó bűncselekmények első fokon történő elbírálására
 2. Bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás vagy vizsgálati tevékenység végzése (a fenti 1. pontban leírtak szerint)
 3. Előzetes eljárások lefolytatása és a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények első fokon történő elbírálása
 4. Egy külföldi bíróság által hozott büntetőítélet végrehajtásának elsőfokú elbírálásáról
 5. Büntetőítéletek végrehajtása (a fenti 1., 3. és 4. pontok alapján), valamint a helyi bíróságok büntető ítéleteinek végrehajtása
 6. Határozzon az emberi jogok és az alapvető szabadságok megzavarásáról szóló engedélyről
 7. Tárgyalás a tárgyalást megelőző kamrában (a helyi bíróságok hatáskörébe tartozó büntetőügyekben is)
 8. Egyéb, a törvény által meghatározott feladatok ellátása.
 9. Felügyelet gyakorlása az elítéltek jogszerű és helyes kezelése, valamint a fogvatartottak felügyelete tekintetében.

A 1., 2., 3., 6., 7. és 8. pontban szereplő feladatokkal kapcsolatban a (kerületi) bíróságok a szervezett és gazdasági bűnözéssel, a terrorizmussal, a korrupcióval és más hasonló bűncselekményekkel kapcsolatos összetettebb ügyekben felelősek.

Polgári ügyek

Elsőfokú tárgyalás/határozat:

 1. polgári ügyekben a polgári eljárásról szóló törvénnyel összhangban
 2. a külföldi bíróságok határozatainak elismeréséről
 3. kötelező elszámolás, csőd és felszámolás esetén, ha az a bíróság joghatósága alá tartozik, valamint az egymással összefüggő viták esetén
 4. a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos jogvitákban
 5. olyan ideiglenes intézkedések iránti kérelmek, amelyeket a Bíróság előtt folyamatban lévő, a kereskedelmi jogviták vagy a választottbírósági joghatóság alá tartozó ügyek, valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekben az ideiglenes kedvezmény iránti kérelmek tárgyában a Bíróság előtt folyamatban lévő jogvita megindítása előtt nyújtottak be
 6. olyan nemperes eljárásokban, amelyek esetében a törvény alapján ez a helyzet áll fenn.

Egyéb kérdések

 • A bírósági nyilvántartás igazgatása.
 • Egyéb kérdések tárgyalása, amennyiben azt törvény biztosítja.
 • Polgári jogi, büntetőjogi és egyéb jogi segítségnyújtás gyakorlata.
 • Nemzetközi költségmentesség biztosítása.

A felsőbb bíróságok hatásköre

A bíróságokról szóló törvény 104. cikk szerint a felsőbb bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a következő területeken:

 1. A saját területén a kerületi és kerületi bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezésekre vonatkozó bírósági/másodfokú határozatok
 2. Illetékességi területükön a járásbíróságok és a kerületi bíróságok közötti joghatósági összeütközésekre vonatkozó szabályok, valamint a joghatóság területére történő hatáskör-átruházásra vonatkozó szabályok
 3. Egyéb, a törvény által meghatározott feladatok ellátása.

Jogi adatbázisok

Az adatbázis neve és URL-címe

A link új ablakot nyit megA Szlovén Köztársaság igazságszolgáltatása

Ingyenes az adatbázishoz való hozzáférés?

Az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

A tartalom rövid leírása

A link új ablakot nyit megA szlovén bírói kar számos adatbázishoz biztosít hozzáférést, például:

 • a Szlovén Köztársaság igazságszolgáltatási rendszere
 • Bíróság által kimondott szanálás
 • nyilvános nyilvántartások (ingatlan-nyilvántartás, bírósági nyilvántartás).

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megBíróságok listája


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 29/10/2019