Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Slovenja

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati ta’ ġurisdizzjoni ġenerali fis-Slovenja.


Il-qrati ġudizzjarji

Skont l-Artikolu 98 tal-Att dwar il-Qrati, il-qrati ordinarji fis-Slovenja jinkludu:

 • il-qrati lokali (okrajna sodišča),
 • il-qrati distrettwali,
 • il-qrati superjuri (višja sodišča),
 • Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja (minn hawn’ il quddiem: Il-Qorti Suprema).

Il-ġurisdizzjoni ta’ l-qrati lokali

Skont l-Artikolu 99 tal-Att dwar il-Qrati, il-qrati lokali fis-Slovenja għandhom ġuriżdizzjoni fil-kwistjonijiet li ġejjin:

Materji kriminali

 1. Biex jaġġudikaw fl-ewwel istanza dwar reati kriminali li huma punibbli b’multa jew terminu ta’ mhux aktar minn tliet snin priġunerija, ħlief fejn jikkonċernaw reati ta’ diffamazzjoni kriminali mwettqa mill-istampa, permezz tar-radju, it-televiżjoni jew mezzi oħra ta’ informazzjoni pubblika
 2. Biex jiġu investigati reati kriminali kif deskritt hawn fuq
 3. (ċ) li jwettaq kompiti oħra ddeterminati minn statut.

Kawżi ċivili

Prova/deċiżjoni fl-ewwel istanza:

 1. f’każijiet ċivili skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili
 2. f’materji ta’ suċċessjoni u kwistjonijiet oħra mhux kontenzjużi, sa fejn il-liġi ma tipprovdix mod ieħor, u għall-ġestjoni tar-reġistru tal-artijiet;
 3. fi kwistjonijiet ta’ infurzar u garanzija ta’ talbiet, sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor mil-liġi.

Kwistjonijiet oħra

Il-proċess jew it-teħid ta’ deċiżjonijiet f’każijiet oħra, fejn previst mil-liġi.

Għajnuna legali

Il-prattika ta’ każijiet ta’ għajnuna legali li mhumiex irregolati mil-liġi ta’ qorti oħra u għall-għoti ta’ għajnuna legali internazzjonali f’każijiet ta’ reati minuri.

Ġurisdizzjoni tal-qrati distrettwali

Skont l-Artikolu 101 tal-Att dwar il-Qrati, il-qrati distrettwali fis-Slovenja huma kompetenti fil-każijiet li ġejjin:

Materji kriminali

 1. Biex tingħata deċiżjoni fl-ewwel istanza dwar reati kriminali li ma jaqgħux taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati lokali
 2. Biex twettaq investigazzjoni jew azzjonijiet investigatorji li jikkonċernaw reati kriminali (kif deskritt fil-punt 1 hawn fuq)
 3. Proċedura preliminari u deċiżjoni fl-ewwel istanza dwar reati kriminali mwettqa minn minuri
 4. Li tiddeċiedi fl-ewwel istanza dwar l-eżekuzzjoni ta’ sentenza kriminali maħruġa minn qorti barranija
 5. Biex tesegwixxi sentenzi kriminali (li jirriżultaw minn punti 1, 3 u 4 hawn fuq) u biex tesegwixxi sentenzi kriminali ta’ qrati lokali
 6. Deċiżjoni dwar il-permess ta’ interferenza mad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali
 7. Biex jittieħdu deċiżjonijiet f’kamra ta’ qabel il-proċess (anke f’materji kriminali li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati lokali)
 8. (ċ) li jwettaq kompiti oħra ddeterminati minn statut.
 9. Li jeżerċita superviżjoni fir-rigward tat-trattament legali u korrett ta’ ħabsin u s-superviżjoni tad-detenuti.

Id-dipartimenti speċjalizzati tal-qrati (distrettwali) huma responsabbli biex jittrattaw il-kompiti fil-punti 1, 2, 3, 6, 7 u 8 f’każijiet aktar kumplessi li jinvolvu l-kriminalità organizzata u ekonomika, it-terroriżmu, il-korruzzjoni u attivitajiet kriminali oħra bħal dawn.

Kawżi ċivili

Prova/deċiżjoni fl-ewwel istanza:

 1. fi kwistjonijiet ċivili skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili
 2. dwar ir-rikonoxximent tad-deċiżjonijiet tal-qrati barranin
 3. f’każijiet ta’ saldu obbligatorju, falliment u likwidazzjoni meta jkun fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-qorti, u f’tilwim konness
 4. f’tilwim li jikkonċerna drittijiet ta’ proprjetà intellettwali
 5. applikazzjonijiet għal miżuri provviżorji ppreżentati qabel il-bidu ta’ tilwima pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għall-finijiet ta’ tilwim kummerċjali jew każijiet fejn ikun hemm qbil dwar ġurisdizzjoni ta’ arbitraġġ u l-applikazzjonijiet għal miżuri provviżorji fi kwistjonijiet ta’ proprjetà intellettwali
 6. proċedimenti mhux kontenzjużi li għalihom dan huwa l-każ skont il-liġi.

Kwistjonijiet oħra

 • L-amministrazzjoni tar-reġistru ġudizzjarju.
 • Il-proċess ta’ kwistjonijiet oħra, jekk ikun previst mil-liġi.
 • Il-prattika ta’ għajnuna legali f’materji ċivili, kriminali u kwistjonijiet oħra.
 • L-għoti ta’ għajnuna legali internazzjonali.

Setgħat tal-qrati superjuri

Skont l-Artikolu 104 tal-Att dwar il-Qrati, il-qrati superjuri għandhom ġurisdizzjoni fl-oqsma li ġejjin:

 1. Deċiżjonijiet ta’ ġuri/tat-tieni istanza dwar appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati distrettwali u distrettwali fiż-żona tagħhom
 2. Tiddeċiedi dwar il-kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn il-qrati distrettwali u l-qrati distrettwali fil-qasam tal-ġurisdizzjoni tagħhom u biex tiddeċiedi dwar it-trasferiment tal-ġurisdizzjoni lil distrett ieħor jew qorti distrettwali ieħor mit-territorju tagħha
 3. (ċ) li jwettaq kompiti oħra ddeterminati minn statut.

Databases legali

Isem u URL tal-bażi tad-dejta

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-ġudikatura tar-Repubblika tas-Slovenja

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Iva l-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

Deskrizzjoni qasira tal-kontenut

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-ġudikatura Slovena tipprovdi aċċess għal numru kbir ta’ databases bħal:

 • is-sistema ġudizzjarja tar-Repubblika tas-Slovenja
 • riorganizzazzjoni ġudizzjarja
 • reġistri pubbliċi (reġistri tal-artijiet, reġistru ġudizzjarju).

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaListi tal-qrati


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 29/10/2019