Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Slovenia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Tällä sivulla on tietoa Slovenian yleisen tuomiovallan tuomioistuinten organisaatiosta.


Yleiset tuomioistuimet

Tuomioistuinlain 98 artiklan mukaan Slovenian yleistuomioistuimiin kuuluvat:

 • paikallistuomioistuimet (Okrajno sodišče)
 • Bezirksgericht-tuomioistuimet
 • ylemmät tuomioistuimet (Višje sodišče)
 • Slovenian tasavallan korkein oikeus, jäljempänä ’korkein oikeus’, Korkein oikeus).

Paikallisten tuomioistuinten toimivalta

Tuomioistuimista annetun lain 99 artiklan mukaan Slovenian paikallistuomioistuimilla on toimivalta seuraavissa asioissa:

Rikosasiat

 1. Antaa ratkaisu ensimmäisenä oikeusasteena rikoksista, joista voidaan määrätä rangaistukseksi sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta, lukuun ottamatta lehdissä, radiossa, televisiossa tai muissa julkisissa tiedotusvälineissä tehtyjä kunniaa ja mainetta loukkaavia rikoksia
 2. Tutkia edellä kuvattuja rikoksia
 3. Suorittaa muita laissa säädettyjä tehtäviä.

Siviiliasiat

Asia/päätös ensimmäisessä oikeusasteessa:

 1. siviiliasioista siviiliprosessilain mukaisesti
 2. perintöasioihin ja muihin hakemusasioihin, siltä osin kuin laissa ei muuten säädetä, sekä maarekisterin hallinnointiin;
 3. täytäntöönpano- ja turvaamisasioista, ellei laissa ole toisin säädetty.

Muut asiat

Oikeus oikeudenkäyntiin tai päätöksentekoon muissa tapauksissa, jos asiasta säädetään laissa.

Oikeusapu

Sellaisten oikeusaputapausten harjoittamiseen, jotka eivät kuulu toisen tuomioistuimen lainsäädännön piiriin, ja kansainvälisten oikeusavun antamisesta tapauksissa, joissa on kyse vähäisistä rikkomuksista.

Aluetuomioistuimien toimivalta

Tuomioistuimista annetun lain 101 artiklan mukaan Slovenian piirituomioistuimilla on toimivalta seuraavissa tapauksissa:

Rikosasiat

 1. Antaa ratkaisu ensimmäisenä oikeusasteena rikoksista, jotka eivät kuulu paikallistuomioistuimien toimivaltaan
 2. Suorittaa kohdassa 1 kuvattuja rikoksia koskevia tutkimuksia tai tutkintatoimia
 3. Suorittaa esitutkinta ja antaa ratkaisu ensimmäisenä oikeusasteena alaikäisten tekemistä rikoksista
 4. Päättää ensimmäisenä oikeusasteena ulkomaisen tuomioistuimen antaman rikostuomion täytäntöönpanosta
 5. Panna täytäntöön rikosasioissa annettuja tuomioita (edellä kohtien 1, 3 ja 4 mukaisesti) ja paikallistuomioistuimien antamia rikostuomioita
 6. Päättää mahdollisuudesta kaventaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia
 7. Tehdä päätöksiä asiaankuuluvassa jaostossa ilman oikeudenkäyntiä (myös paikallistuomioistuimien toimivaltaan kuuluvissa rikosasioissa)
 8. Suorittaa muita laissa säädettyjä tehtäviä.
 9. Valvoa, että tuomittujen kohtelu on laillista ja moitteetonta, ja vastata pidätettyjen valvonnasta.

Monimutkaisemmissa tapauksissa, joissa on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta, talousrikoksista, terrorismista, korruptiosta ja muista vastaavista rikoksista, kohdissa 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 mainituista tehtävistä huolehtivat (alue) tuomioistuinten erikoistuneet osastot.

Siviiliasiat

Asia/päätös ensimmäisessä oikeusasteessa:

 1. siviiliasioista siviiliprosessilain mukaisesti
 2. ulkomaisten tuomioistuimien päätösten tunnustamisesta
 3. tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista pakollista velkajärjestelyä, konkurssia ja selvitystilaa koskevista asioista sekä niihin liittyvistä riita-asioista
 4. immateriaalioikeuksia koskevista riita-asioista
 5. ennen unionin tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyn vireillepanoa kaupallisiin riita-asioihin tai tapauksiin, joissa on sovittu välimiesmenettelystä ja teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä välitoimia koskevista hakemuksista, jätetyt välitoimia koskevat hakemukset
 6. hakemuslainkäyttömenettelyssä, jossa asia on tämän lain mukaan vireillä.

Muut asiat

 • Oikeusrekisterin hallinnointi.
 • Muita asioita koskeva oikeudenkäynti, jos laissa niin säädetään.
 • Oikeusavun antamista siviili-, rikos- ja muissa asioissa.
 • Antaa kansainvälistä oikeusapua.

Ylempien oikeusasteiden toimivalta

Tuomioistuimista annetun lain 104 artiklan mukaan ylemmät tuomioistuimet ovat toimivaltaisia seuraavilla aloilla:

 1. Koe- tai toisen asteen päätökset asioissa, jotka koskevat muutoksenhakuja, jotka koskevat alueensa tuomioistuinten ja aluetuomioistuinten päätöksiä
 2. Ratkaista toimivalta-alueensa piirituomioistuinten ja piirituomioistuinten väliset toimivaltakiistat ja päättää toimivallan siirtämisestä toiselle tuomioistuimelle tai käräjäoikeudelle sen alueelta
 3. Suorittaa muita laissa säädettyjä tehtäviä.

Oikeudellisia tietokantoja

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian tasavallan oikeuslaitos

Onko tietokannan käyttö maksutonta?

Kyllä, tietokannan käyttö on ilmaista.

Lyhyt kuvaus sisällöstä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian oikeuslaitos tarjoaa useita tietokantoja, kuten

 • Slovenian tasavallan tuomioistuinjärjestelmä
 • oikeushallinto
 • julkiset rekisterit (kiinteistörekisterit, oikeusrekisteri).

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinten luettelot


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 29/10/2019