Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Slovenja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati ta’ ġurisdizzjoni ġenerali fis-Slovenja.


Il-qrati ġudizzjarji

Skont l-Artikolu 98 tal-Att dwar il-Qrati, il-qrati ordinarji fis-Slovenja jinkludu:

 • il-qrati lokali (okrajna sodišča),
 • il-qrati distrettwali,
 • il-qrati superjuri (višja sodišča),
 • Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja (minn hawn’ il quddiem: Il-Qorti Suprema).

Il-ġurisdizzjoni ta’ l-qrati lokali

Skont l-Artikolu 99 tal-Att dwar il-Qrati, il-qrati lokali fis-Slovenja għandhom ġuriżdizzjoni fil-kwistjonijiet li ġejjin:

Materji kriminali

 1. Biex jaġġudikaw fl-ewwel istanza dwar reati kriminali li huma punibbli b’multa jew terminu ta’ mhux aktar minn tliet snin priġunerija, ħlief fejn jikkonċernaw reati ta’ diffamazzjoni kriminali mwettqa mill-istampa, permezz tar-radju, it-televiżjoni jew mezzi oħra ta’ informazzjoni pubblika
 2. Biex jiġu investigati reati kriminali kif deskritt hawn fuq
 3. (ċ) li jwettaq kompiti oħra ddeterminati minn statut.

Kawżi ċivili

Prova/deċiżjoni fl-ewwel istanza:

 1. f’każijiet ċivili skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili
 2. f’materji ta’ suċċessjoni u kwistjonijiet oħra mhux kontenzjużi, sa fejn il-liġi ma tipprovdix mod ieħor, u għall-ġestjoni tar-reġistru tal-artijiet;
 3. fi kwistjonijiet ta’ infurzar u garanzija ta’ talbiet, sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor mil-liġi.

Kwistjonijiet oħra

Il-proċess jew it-teħid ta’ deċiżjonijiet f’każijiet oħra, fejn previst mil-liġi.

Għajnuna legali

Il-prattika ta’ każijiet ta’ għajnuna legali li mhumiex irregolati mil-liġi ta’ qorti oħra u għall-għoti ta’ għajnuna legali internazzjonali f’każijiet ta’ reati minuri.

Ġurisdizzjoni tal-qrati distrettwali

Skont l-Artikolu 101 tal-Att dwar il-Qrati, il-qrati distrettwali fis-Slovenja huma kompetenti fil-każijiet li ġejjin:

Materji kriminali

 1. Biex tingħata deċiżjoni fl-ewwel istanza dwar reati kriminali li ma jaqgħux taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati lokali
 2. Biex twettaq investigazzjoni jew azzjonijiet investigatorji li jikkonċernaw reati kriminali (kif deskritt fil-punt 1 hawn fuq)
 3. Proċedura preliminari u deċiżjoni fl-ewwel istanza dwar reati kriminali mwettqa minn minuri
 4. Li tiddeċiedi fl-ewwel istanza dwar l-eżekuzzjoni ta’ sentenza kriminali maħruġa minn qorti barranija
 5. Biex tesegwixxi sentenzi kriminali (li jirriżultaw minn punti 1, 3 u 4 hawn fuq) u biex tesegwixxi sentenzi kriminali ta’ qrati lokali
 6. Deċiżjoni dwar il-permess ta’ interferenza mad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali
 7. Biex jittieħdu deċiżjonijiet f’kamra ta’ qabel il-proċess (anke f’materji kriminali li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati lokali)
 8. (ċ) li jwettaq kompiti oħra ddeterminati minn statut.
 9. Li jeżerċita superviżjoni fir-rigward tat-trattament legali u korrett ta’ ħabsin u s-superviżjoni tad-detenuti.

Id-dipartimenti speċjalizzati tal-qrati (distrettwali) huma responsabbli biex jittrattaw il-kompiti fil-punti 1, 2, 3, 6, 7 u 8 f’każijiet aktar kumplessi li jinvolvu l-kriminalità organizzata u ekonomika, it-terroriżmu, il-korruzzjoni u attivitajiet kriminali oħra bħal dawn.

Kawżi ċivili

Prova/deċiżjoni fl-ewwel istanza:

 1. fi kwistjonijiet ċivili skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili
 2. dwar ir-rikonoxximent tad-deċiżjonijiet tal-qrati barranin
 3. f’każijiet ta’ saldu obbligatorju, falliment u likwidazzjoni meta jkun fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-qorti, u f’tilwim konness
 4. f’tilwim li jikkonċerna drittijiet ta’ proprjetà intellettwali
 5. applikazzjonijiet għal miżuri provviżorji ppreżentati qabel il-bidu ta’ tilwima pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għall-finijiet ta’ tilwim kummerċjali jew każijiet fejn ikun hemm qbil dwar ġurisdizzjoni ta’ arbitraġġ u l-applikazzjonijiet għal miżuri provviżorji fi kwistjonijiet ta’ proprjetà intellettwali
 6. proċedimenti mhux kontenzjużi li għalihom dan huwa l-każ skont il-liġi.

Kwistjonijiet oħra

 • L-amministrazzjoni tar-reġistru ġudizzjarju.
 • Il-proċess ta’ kwistjonijiet oħra, jekk ikun previst mil-liġi.
 • Il-prattika ta’ għajnuna legali f’materji ċivili, kriminali u kwistjonijiet oħra.
 • L-għoti ta’ għajnuna legali internazzjonali.

Setgħat tal-qrati superjuri

Skont l-Artikolu 104 tal-Att dwar il-Qrati, il-qrati superjuri għandhom ġurisdizzjoni fl-oqsma li ġejjin:

 1. Deċiżjonijiet ta’ ġuri/tat-tieni istanza dwar appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati distrettwali u distrettwali fiż-żona tagħhom
 2. Tiddeċiedi dwar il-kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn il-qrati distrettwali u l-qrati distrettwali fil-qasam tal-ġurisdizzjoni tagħhom u biex tiddeċiedi dwar it-trasferiment tal-ġurisdizzjoni lil distrett ieħor jew qorti distrettwali ieħor mit-territorju tagħha
 3. (ċ) li jwettaq kompiti oħra ddeterminati minn statut.

Databases legali

Isem u URL tal-bażi tad-dejta

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-ġudikatura tar-Repubblika tas-Slovenja

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Iva l-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

Deskrizzjoni qasira tal-kontenut

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-ġudikatura Slovena tipprovdi aċċess għal numru kbir ta’ databases bħal:

 • is-sistema ġudizzjarja tar-Repubblika tas-Slovenja
 • riorganizzazzjoni ġudizzjarja
 • reġistri pubbliċi (reġistri tal-artijiet, reġistru ġudizzjarju).

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaListi tal-qrati


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 29/10/2019