Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Slovenija

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Na ovoj su stranici navedene informacije o organizaciji sudova opće nadležnosti u Sloveniji.


Redovni sudovi

U skladu s člankom 98.. zakona o sudovima redovni sudovi u Sloveniji uključuju:

 • lokalne sudove (Okrajna sodišča),
 • Okružni sudovi,
 • viši sudovi (višenja sodišča),
 • Vrhovni sud Republike Slovenije (dalje u tekstu: Vrhovni sud).

Mjesno nadležni sudovi

U skladu s člankom 99.. zakona o sudovima lokalni sudovi u Sloveniji nadležni su u sljedećim predmetima:

Kaznenim stvarima

 1. Da odluči u prvom stupnju o kaznenim djelima koja se kažnjavaju novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, osim ako se odnose na kaznena djela klevete koja je počinio tisak putem radija, televizije ili drugih javnih informacija
 2. Istraživanje kaznenih djela kako je prethodno opisano
 3. Obavljati druge poslove utvrđene zakonom.

Građanski predmeti

Ispitivanje/odluka u prvom stupnju:

 1. u građanskim predmetima u skladu sa Zakonom o parničnom postupku
 2. u nasljednim stvarima i drugim izvanparničnim pitanjima, ako zakonom nije predviđeno drukčije, kao i u upravljanju zemljišnim knjigama;
 3. u stvarima koje se odnose na izvršenje i osiguranje potraživanja, osim ako je drukčije utvrđeno zakonom.

Ostala pitanja

Suđenje ili odlučivanje u drugim slučajevima, ako je tako predviđeno zakonom.

Pravna podrška

Praksa predmeta pravne pomoći koja nije uređena pravom drugog suda i za pružanje međunarodne pravne pomoći u slučajevima lakših kažnjivih djela.

Nadležnost okružnih sudova

U skladu s člankom 101.. zakona o sudovima okružni sudovi u Sloveniji nadležni su u sljedećim slučajevima:

Kaznenim stvarima

 1. Odlučivati u prvom stupnju o kaznenim djelima koja nisu u nadležnosti lokalnih sudova
 2. Provesti istragu ili istražne radnje u vezi s kaznenim djelima (kako je opisano u prethodnoj točki 1.)
 3. Postupak i odlučivanje u prvom stupnju o kaznenim djelima koja su počinili maloljetnici
 4. Odluči u prvom stupnju o izvršenju kaznene presude koju je donio strani sud
 5. Izvršenje kaznenih presuda (iz prethodnih točaka 1., 3. i 4.) i izvršenje kaznenih presuda lokalnih sudova
 6. Odlučivanje o posjedovanju ljudskih prava i temeljnih sloboda
 7. Donošenje odluka u istražnom vijeću (također u kaznenim stvarima u nadležnosti lokalnih sudova)
 8. Obavljati druge poslove utvrđene zakonom.
 9. Provoditi nadzor u pogledu zakonitog i pravilnog postupanja prema osuđenicima i nadzora nad pritvorenicima.

Specijalizirani odjeli (okružnih) sudova odgovorni su za rješavanje zadataka iz točaka 1., 2., 3., 6., 7. i 8. u složenijim slučajevima koji uključuju organizirani i gospodarski kriminal, terorizam, korupciju i druge takve kriminalne aktivnosti.

Građanski predmeti

Ispitivanje/odluka u prvom stupnju:

 1. u građanskim stvarima u skladu sa Zakonom o parničnom postupku
 2. o priznavanju odluka stranih sudova
 3. u slučajevima obveznog rješavanja, stečaja i likvidacije kada je u nadležnosti suda te u povezanim sporovima
 4. u sporovima koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva
 5. podnošenja zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu podnesenih Sudu u svrhu rješavanja spora pred Sudom u svrhu trgovačkih sporova ili slučajeva u kojima je ugovorena nadležnost arbitražnog suda i zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu u području intelektualnog vlasništva
 6. u izvanparničnom postupku za koji je to slučaj u skladu sa zakonom.

Ostala pitanja

 • Vođenje sudskog registra.
 • Ispitivanje drugih pitanja, ako je tako propisano zakonom.
 • Pružanje pravne pomoći u građanskim, kaznenim i drugim pitanjima.
 • Pružanje međunarodne pravne pomoći.

Ovlasti viših sudova

U skladu s člankom 104.. zakona o sudovima viši sudovi imaju nadležnost u sljedećim područjima:

 1. Suđenje/drugostupanjske odluke o žalbama protiv odluka okružnog i okružnog suda u njihovom području
 2. Odlučivanje o sukobu nadležnosti između okružnih i okružnih sudova na području njihove nadležnosti i odlučivanje o prijenosu nadležnosti na drugi okrug ili okružni sud s državnog područja
 3. Obavljati druge poslove utvrđene zakonom.

Pravne baze podataka

Naziv i URL baze podataka

Poveznica se otvara u novom prozoruPravosuđe Republike Slovenije

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Pristup bazi podataka besplatan je.

Kratak opis sadržaja

Poveznica se otvara u novom prozoruSlovensko pravosuđe pruža pristup velikom broju baza podataka kao što su:

 • pravosudni sustav Republike Slovenije
 • pravosudna uprava
 • javni registri (zemljišne knjige, sudski registar).

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPopis sudova


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 29/10/2019