Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Slovakkja

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

Din it-taqsima tagħtik informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati ordinarji fis-Slovakkja.


Qrati ordinarji — introduzzjoni

Fir-Repubblika Slovakka, il-ġudikatura teżerċita qrati indipendenti u imparzjali. F’kull livell, il-kwistjonijiet ġudizzjarji huma separati minn dawk ta’ awtoritajiet nazzjonali oħra.

Databases legali

Il-bażi ta’ dataIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk

Il-proġett “Electronic Bulletin of Liġijiet” (Slovenja — Lex)” tal-Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk huwa bbażat fuq żewġ sistemi ta’ informazzjoni interkonnessi:

 1. ECmollezzjoni — sistema ta’ informazzjoni għall-provvediment ta’ testi ta’ liġi konsolidati elettroniċi li jorbtu u standards oħra għal drittijiet indirizzati lilhom
 2. ELeġiżlazzjoni — is-sistema ta’ informazzjoni tal-ġestjoni tal-proċess fl-istadji kollha tal-proċess leġiżlattiv mgħammar b’għodod ta’ editjar avvanzati għall-manifatturi leġislattivi

Benefiċċji għall-gruppi fil-mira:

B’kont meħud tal-prinċipju fundamentali tad-dritt li kulħadd huwa konxju ta’ dritt validu u effettiv u huwa konxju mid-drittijiet u l-obbligi tiegħu, li fil-prattika qed isir dejjem aktar diffiċli biex jiġi applikat minħabba ż-żieda fil-volum u l-kumplessità tal-istandards legali, il-proġett Slovakk ser jikkontribwixxi għal implimentazzjoni aħjar ta’ dan il-prinċipju billi jiżgura aċċess effettiv għal kulħadd għal-leġislazzjoni eżistenti.

 • b’mod partikolari, proġett nazzjonali se jibbenefika minn proġett fil-forma ta’ dritt, formalment u b’mod sostantiv, għad-drittijiet disponibbli u biex ikun hemm sensibilizzazzjoni dwar leġiżlazzjoni ġdida.
 • ġuristi — ksib ta’ aċċess kontinwu għal-liġi fis-seħħ u l-possibbiltà li tinġibed l-attenzjoni għal-leġiżlazzjoni l-ġdida tar-Repubblika Slovakka jew tal-Unjoni Ewropea, kemm b’mod ġenerali kif ukoll speċifikament dwar ir-regolamenti li jirregolaw l-oqsma li fihom huma speċjalizzati
 • imprenditur — jirċievi wkoll aċċess liberu u kontinwu għal-liġi applikabbli u l-possibbiltà li tiġi nnotifikata dwar il-leġiżlazzjoni l-ġdida tar-Repubblika Slovakka jew tal-Unjoni Ewropea, kemm b’mod ġenerali kif ukoll speċifikament dwar ir-regolamenti li jirregolaw l-oqsma li topera fihom, u ambjent regolatorju aħjar biex jinħolqu kundizzjonijiet aktar favorevoli għan-negozju u biex jitnaqqas il-piż amministrattiv assoċjat man-negozju.
 • l-awtoritajiet lokali u reġjonali — jiksbu aċċess bla ħlas u kontinwu għal sors ta’ liġi applikabbli, filwaqt li fl-istess ħin inaqqsu l-piż amministrattiv — obbligu amministrattiv li jitlob u jinvolvi ħafna spejjeż ta’ aċċess għall-Ġbir tal-Liġijiet, f’jiem ta’ xogħol, marbut mal-ġbir tal-liġijiet u tal-arkivjar tiegħu, li jissostitwixxi l-obbligi onerużi li jiżguraw aċċess assistit għall-Ġbir tal-Liġijiet fil-jiem tax-xogħol.
 • l-amministrazzjonijiet pubbliċi — il-proġett se jipprovdi, fuq naħa waħda, aċċess liberu u kontinwu għal sors tal-liġi applikabbli, fuq naħa waħda, u, fuq in-naħa l-oħra, tnaqqis fil-piż amministrattiv u, għalhekk, l-ispiża finanzjarja tal-proċess leġiżlattiv, fuq in-naħa l-oħra, il-possibbiltà ta’ titjib fil-prestazzjoni tal-kompiti fil-qasam tat-tfassil tal-liġijiet u l-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.
 • l-awtoritajiet ġudizzjarji — jiksbu aċċess kontinwu u malajr għal-liġi fis-seħħ fi kwalunkwe ġurnata magħżula ta’ storja, possibbiltà ulterjuri ta’ referenzi minn deċiżjonijiet ġudizzjarji fiż-żmien tal-leġislazzjoni fis-seħħ, dan jirriżulta fil-possibbiltà ta’ mill-inqas eliminazzjoni parzjali ta’ l-attivitajiet ta’ rutina u żieda fl-effiċjenza tal-ħidma tal-imħallfin u l-maġistrati.
 • il-leġiżlatura se tkun tista’ tuża għodda ta’ abbozzar leġiżlattiv effiċjenti u tamministra l-proċess leġiżlattiv, li jċaħħadhom minn xi wħud mill-proċeduri amministrattivi ta’ piż u se jiffoka aħjar fuq il-kontenut tal-proposti preżenti.

L-organizzazzjoni tal-qrati ordinarji

Is-sistema tal-qrati tas-Slovakkja

Il-ġudikatura Slovakka tinkludi:

 • qrati distrettwali (54)
 • qrati Reġjonali (8)
 • Il-Qorti Kriminali Speċjali
 • Il-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka

Ġuriżdizzjoni tal-qrati

Il-qrati distrettwali

Il-qrati distrettwali jaġixxu bħala qrati tal-prim’ istanza f’kawżi ċivili u kriminali, ħlief fejn ir-regoli li jirregolaw il-proċedimenti tal-qorti jipprovdu mod ieħor.

Il-qrati distrettwali jisimgħu wkoll kawżi elettorali, meta dan ikun stipulat minn dispożizzjonijiet legali speċifiċi.

Qrati tal-kontea

Il-qrati reġjonali jaġixxu bħala qrati tat-tieni istanza f’kawżi ċivili u kriminali li jinstemgħu fl-ewwel istanza mill-qrati distrettwali.

Ir-regoli ta’ proċedura jispeċifikaw il-każijiet ċivili u kriminali li fihom il-qrati reġjonali jaġixxu bħala qrati tal-prim’ istanza.

Il-qrati reġjonali jaġixxu bħala qrati tal-ewwel istanza f’każijiet amministrattivi, ħlief fejn stipulat mod ieħor mil-liġi.

Huma jittrattaw ukoll każijiet elettorali, fejn stipulat mil-leġiżlazzjoni rilevanti. (l-att Nru 166/2003 dwar il-protezzjoni tal-privatezza kontra l-użu mhux awtorizzat ta’ tagħmir tat-teknoloġija tal-informatika u li jemenda ċerti atti.

Il-Qorti Kriminali Speċjali

Qorti kriminali speċjalizzata għandha taġixxi u tiddeċiedi dwar materji kriminali u kwistjonijiet oħra msemmija fir-Regolament dwar proċedimenti ġudizzjarji.

Il-Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema għandha ġurisdizzjoni fi:

 • appelli ordinarji kontra deċiżjonijiet minn qrati reġjonali u l-Qorti Kriminali Speċjali, fejn previst mir-regoli li jirregolaw il-proċedimenti fil-qrati;
 • appelli straordinarji kontra deċiżjonijiet minn qrati distrettwali, qrati reġjonali, il-Qorti Kriminali Speċjali u l-Qorti Suprema, fejn previst mir-regoli li jirregolaw il-proċedimenti tal-qorti;
 • kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn qrati u korpi ta’ amministrazzjoni ċentrali tal-gvern;
 • riassenjazzjoni ta’ kawża lil qorti għajr il-qorti kompetenti, fejn previst mir-regoli li jirregolaw il-proċedimenti tal-qorti;
 • każijiet oħra, fejn ipprovdut permezz ta’ Att jew ta’ trattat internazzjonali.

Il-Qorti Suprema tirrevedi d-deċiżjonijiet meħuda mill-qrati f’każijiet fejn tkun ingħatat sentenza finali.

Il-Qorti Suprema tissorvelja l-interpretazzjoni uniformi u l-applikazzjoni konsistenti tal-liġijiet u atti oħra ta’ applikazzjoni ġenerali:

 • permezz tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tiegħu stess;
 • bil-ħruġ ta’ opinjonijiet li għandhom l-għan li jgħaqqdu l-interpretazzjoni tal-liġijiet u ta’ atti oħra ta’ applikazzjoni ġenerali;
 • bil-pubblikazzjoni ta’ deċiżjonijiet finali tal-qorti ta’ sinifikat ewlieni fir-Rapporti tal-Qorti Suprema u d-Deċiżjonijiet tal-Qrati tar-Repubblika Slovakka.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 28/10/2019