Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Τακτικά δικαστήρια - Σλοβακία

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στη Σλοβακία.


Τακτικά δικαστήρια — εισαγωγή

Στη Σλοβακική Δημοκρατία, το δικαστικό σώμα ασκεί ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια. Σε όλα τα επίπεδα, τα δικαστικά ζητήματα διαχωρίζονται από εκείνα άλλων εθνικών αρχών.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Βάση δεδομένων του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακίας

Το έργο «Electronic Bulletin of Laws» (Slov-Lex) του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακίας βασίζεται σε δύο διασυνδεδεμένα συστήματα πληροφοριών:

 1. ΕΞΟΡΥΞΗ — ένα πληροφοριακό σύστημα για την παροχή δεσμευτικών ηλεκτρονικών ενοποιημένων κειμένων του δικαίου και άλλων προτύπων σε σχέση με τα δικαιώματα που απευθύνονται σε αυτά
 2. ELegislation — το σύστημα πληροφοριών διαχείρισης διαδικασιών σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας που είναι εξοπλισμένα με προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας για τους νομοθέτες

Οφέλη για τις ομάδες-στόχους:

Λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη αρχή του δικαιώματος κάθε ατόμου να γνωρίζει ένα έγκυρο και αποτελεσματικό δικαίωμα και να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τα οποία στην πράξη είναι όλο και πιο δύσκολο να εφαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο όγκο και την πολυπλοκότητα των νομικών προτύπων, το σλοβακικό έργο θα συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή της εν λόγω αρχής εξασφαλίζοντας αποτελεσματική πρόσβαση για όλους στην ισχύουσα νομοθεσία.

 • ειδικότερα, ένα εθνικό σχέδιο θα επωφεληθεί από ένα έργο υπό μορφή δικαιώματος, επισήμως και ουσιαστικά, στα διαθέσιμα δικαιώματα και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νέα νομοθεσία.
 • ασκούντες νομικά επαγγέλματα — εξασφάλιση συνεχούς πρόσβασης στο ισχύον δίκαιο και δυνατότητα να εφιστάται η προσοχή στη νέα νομοθεσία της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο γενικά όσο και ειδικά στους κανονισμούς που διέπουν τους τομείς αρμοδιότητάς τους
 • επιχειρηματίας — λαμβάνει επίσης δωρεάν και συνεχή πρόσβαση στο εφαρμοστέο δίκαιο και τη δυνατότητα κοινοποίησης της νέας νομοθεσίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο γενικά, αλλά και ειδικά όσον αφορά τους κανονισμούς που διέπουν τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, καθώς και ένα καλύτερο ρυθμιστικό περιβάλλον για τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τις επιχειρήσεις
 • οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές — θα έχουν ελεύθερη και συνεχή πρόσβαση σε μια πηγή του εφαρμοστέου δικαίου, μειώνοντας ταυτόχρονα τον διοικητικό φόρτο — μια διοικητική απαιτητική και δαπανηρή υποχρέωση πρόσβασης στη συλλογή νόμων, σε εργάσιμες ημέρες, που συνδέονται με τη συλλογή των νόμων και την αρχειοθέτηση τους, αντικαθιστώντας τις επαχθείς υποχρεώσεις για την εξασφάλιση υποβοηθούμενης πρόσβασης στη συλλογή νόμων κατά τις εργάσιμες ημέρες.
 • δημόσιες διοικήσεις — το έργο θα παρέχει, αφενός, ελεύθερη και συνεχή πρόσβαση σε πηγή του εφαρμοστέου δικαίου, αφενός, και, αφετέρου, μείωση του διοικητικού φόρτου και, ως εκ τούτου, του οικονομικού κόστους της νομοθετικής διαδικασίας, αφετέρου, τη δυνατότητα βελτίωσης της εκτέλεσης των καθηκόντων στον τομέα της νομοθεσίας και της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • οι δικαστικές αρχές — να αποκτήσουν συνεχή και ταχεία πρόσβαση στο ισχύον δίκαιο σε μια από τις επιλεγείσες ημέρες ιστορίας, περαιτέρω δυνατότητα παραπομπών από δικαστικές αποφάσεις κατά τον χρόνο της ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα μερικής τουλάχιστον κατάργησης των συνήθων δραστηριοτήτων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου των δικαστών και των δικαστών.
 • ο νομοθέτης θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ένα αποτελεσματικό νομοθετικό εργαλείο και να διαχειρίζεται τη νομοθετική διαδικασία, η οποία θα τους στερεί ορισμένες από τις επαχθείς διοικητικές διαδικασίες και θα επικεντρώνεται περισσότερο στο περιεχόμενο των προτάσεων.

Οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων

Σύστημα των δικαστηρίων της Σλοβακίας

Το σλοβακικό δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει:

 • πρωτοδικεία (54)
 • περιφερειακά δικαστήρια (8)
 • Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο
 • Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Δικαιοδοσία των δικαστηρίων

Περιφερειακά δικαστήρια

Τα πρωτοδικεία αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, εκτός εάν οι κανόνες της δικονομίας ορίζουν κάτι διαφορετικό.

Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν επίσης εκλογικές υποθέσεις, όπου προβλέπονται από ειδικές νομικές διατάξεις.

Επαρχιακά δικαστήρια

Τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται σε δεύτερο βαθμό σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, οι οποίες έχουν κριθεί σε πρώτο βαθμό από πρωτοδικεία.

Οι κανόνες δικονομίας προσδιορίζουν τις αστικές και τις ποινικές υποθέσεις στις οποίες τα περιφερειακά δικαστήρια αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό.

Τα περιφερειακά δικαστήρια λειτουργούν ως πρωτοβάθμια δικαστήρια σε διοικητικές υποθέσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

Εξετάζουν επίσης υποθέσεις που αφορούν εκλογικά ζητήματα, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. (νόμος αριθ. 166/2003 σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση εξοπλισμού πληροφορικής και την τροποποίηση ορισμένων πράξεων.

Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο

Ειδικό ποινικό δικαστήριο ενεργεί και αποφαίνεται επί ποινικών υποθέσεων και επί άλλων θεμάτων που αναφέρονται στον κανονισμό για τις δικαστικές διαδικασίες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία σε:

 • τακτικά ένδικα μέσα κατά αποφάσεων περιφερειακών δικαστηρίων και του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τους κανόνες της δικονομίας·
 • έκτακτα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πρωτοδικείων, περιφερειακών δικαστηρίων, του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τους κανόνες της δικονομίας·
 • συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ δικαστηρίων και φορέων της κεντρικής διοίκησης·
 • ανάθεση υπόθεσης σε δικαστήριο διαφορετικό από το αρμόδιο δικαστήριο, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τους κανόνες της δικονομίας·
 • άλλες υποθέσεις, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από νόμο ή διεθνή συνθήκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ελέγχει τις αποφάσεις δικαστηρίων στις υποθέσεις στις οποίες εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιβλέπει την ομοιόμορφη ερμηνεία και τη συνεπή εφαρμογή των νόμων και άλλων πράξεων γενικής εφαρμογής:

 • μέσω των αποφάσεών του·
 • εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις που αποσκοπούν στην ενοποίηση της ερμηνείας των νόμων και άλλων πράξεων γενικής εφαρμογής·
 • δημοσιεύοντας τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις πρωταρχικής σημασίας στις εκθέσεις γνωμοδοτήσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και αποφάσεων των δικαστηρίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/10/2019