Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Slovačka

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

U ovom se odjeljku nalaze informacije o organizaciji redovnih sudova u Slovačkoj.


Redovni sudovi – uvod

U Slovačkoj Republici pravosuđe izvršava neovisne i nepristrane sudove. Na svim razinama, sudska su pitanja odvojena od onih drugih nacionalnih tijela.

Pravne baze podataka

Slovačka baza podataka Poveznica se otvara u novom prozoru Ministarstva pravosuđa

Projekt „Elektronički bilten zakonodavstva” slovačkog Ministarstva pravosuđa temelji se na dva međusobno povezana informacijska sustava:

 1. ECSAT — informacijski sustav za pružanje obvezujućih elektroničkih pročišćenih tekstova zakona i drugih standarda pravima koja su im upućena
 2. E-zakonodavstvo — informacijski sustav za upravljanje procesom u svim fazama zakonodavnog postupka opremljen alatima za napredno uređivanje za proizvođače zakonodavstva

Koristi za ciljne skupine:

Uzimajući u obzir temeljno načelo prava koje svatko ima saznanja o valjanom i učinkovitom pravu i svjestan je svojih prava i obveza, koje je u praksi sve teže primjenjivati s obzirom na sve veći opseg i složenost pravnih normi, slovački projekt doprinijet će boljoj provedbi tog načela osiguravanjem djelotvornog pristupa postojećem zakonodavstvu za sve.

 • posebno, nacionalni projekt imat će koristi od projekta u obliku prava, formalnog i materijalnog prava, na dostupna prava te za podizanje svijesti o novom zakonodavstvu.
 • pravni stručnjaci – osiguravanje stalnog pristupa mjerodavnom pravu i mogućnost obraćanja pozornosti na novo zakonodavstvo Slovačke Republike ili Europske unije, i općenito i posebno na propise koji uređuju područja u kojima su specijalizirani
 • poduzetnik – dobiva i besplatan i stalan pristup mjerodavnom pravu i mogućnosti da se obavijesti o novom zakonodavstvu Slovačke Republike ili Europske unije općenito, ali i posebno o propisima kojima se uređuju područja u kojima djeluje, kao i o boljem regulatornom okruženju kako bi se stvorili povoljniji uvjeti za poslovanje i smanjilo administrativno opterećenje povezano s poslovanjem
 • lokalne i regionalne vlasti – imaju slobodan i stalan pristup izvoru primjenjivog prava uz istodobno smanjenje administrativnog opterećenja – administrativne zahtjevne i skupe obveze pristupa Zbirci zakona u radnim danima, povezane s prikupljanjem zakona i njegovim arhiviranjem, čime se zamjenjuju opterećujuće obveze za osiguravanje pristupa zbirci zakona o radnim danima.
 • javne uprave – projekt će, s jedne strane, omogućiti slobodan i stalan pristup izvoru primjenjivog prava, s jedne strane, i, s druge strane, smanjenje administrativnog opterećenja, a time i financijski trošak zakonodavnog postupka, s druge strane, mogućnost poboljšanja izvršavanja zadaća u području izrade zakonodavstva i provedbe prava Europske unije.
 • pravosudna tijela – dobivanje stalnog i brzog pristupa važećem zakonu u bilo kojem od odabranih dana povijesti, dodatna mogućnost upućivanja na sudske odluke u vrijeme zakonodavstva koje je na snazi, time će se omogućiti barem djelomično uklanjanje rutinskih aktivnosti i povećanje učinkovitosti rada sudaca i sudaca.
 • zakonodavac će moći koristiti se učinkovitim alatom za izradu zakonodavstva i administracijskim postupkom izrade zakonodavnog postupka, što će im uskratiti neke od opterećujućih administrativnih postupaka i usredotočit će se na sadržaj ovih prijedloga.

Organizacija redovnih sudova

Slovački sudovi

Slovačko pravosuđe sastoji se od:

 • Okružni sudovi (54)
 • regionalni sudovi (8)
 • Posebni kazneni sud
 • Vrhovni sud Slovačke Republike

Nadležnost sudova

Okružni sudovi

Okružni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima, osim ako propisi kojima se uređuje sudski postupak drukčije predviđaju.

Okružni sudovi također obrađuju izborne predmete, ako su tako propisani posebnim pravnim odredbama.

Županijski sudovi

Regionalni sudovi djeluju kao drugostupanjski sudovi u građanskim i kaznenim predmetima, koji su prvostupanjski sudovi saslušali u prvom stupnju.

Poslovnikom se određuju građanski i kazneni predmeti u kojima regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi.

Regionalni sudovi djeluju kao prvostupanjski sudovi u upravnim predmetima, osim ako je zakonom drukčije propisano.

Oni se odnose i na slučajeve u vezi s izborima, kada je to propisano relevantnim zakonodavstvom. (Zakon br. 166/2003 o zaštiti privatnosti od neovlaštene uporabe informacijske opreme i o izmjeni određenih akata).

Posebni kazneni sud

Specijalizirani kazneni sud postupa i odlučuje u kaznenim stvarima i drugim pitanjima iz Uredbe o sudskim postupcima.

Vrhovni sud

Vrhovni sud nadležan je za:

 • redovni pravni lijekovi protiv odluka regionalnih sudova i Posebnog kaznenog suda, ako su tako osigurani pravilima sudskih postupaka;
 • izvanredne žalbe na odluke okružnih sudova, regionalnih sudova, Posebnog kaznenog suda i Vrhovnog suda, ako su tako predviđena pravilima koja uređuju sudske postupke;
 • sukobe nadležnosti između sudova i tijela državne uprave;
 • ponovno raspoređivanje predmeta na sud koji nije nadležni sud, ako je tako predviđeno pravilima koja uređuju sudske postupke;
 • drugih slučajeva, ako je to predviđeno zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Vrhovni sud preispituje odluke koje donose sudovi u predmetima u kojima je donesena konačna presuda.

Vrhovni sud nadgleda ujednačeno tumačenje i dosljednu primjenu zakona i drugih akata opće primjene:

 • vlastitim donošenjem odluka;
 • davanjem mišljenja čiji je cilj ujediniti tumačenje zakona i drugih akata opće primjene;
 • objavom konačnih sudskih odluka od ključnog značaja u izvješćima o mišljenjima Vrhovnog suda i odlukama sudova Slovačke Republike.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 28/10/2019