Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Slovakkja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Din it-taqsima tagħtik informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati ordinarji fis-Slovakkja.


Qrati ordinarji – introduzzjoni

Il-qrati distrettwali (okresné súdy) huma qrati tal-prim'istanza fil-kawżi ċivili u kriminali , sakemm mhux stabbilit mod ieħor mir-regoli dwar il-proċedura ġudizzjarja. Il-qrati distrettwali jisimgħu ukoll il-każijiet dwar l-elezzjonijiet fejn jiġi hekk stipulat minn liġi speċifika.

Il-qrati reġjonali (krajské súdy) huma qrati tat-tieni istanza għall-kawżi ċivili u kriminali mismugħa mill-qrati distrettwali fil-prim'istanza. Il-qrati reġjonali jaġixxu bħala qrati tal-prim'istanza f'kawżi amministrattivi, sakemm mhux stipulat mod ieħor minn liġi speċifika. Il-qrati reġjonali jisimgħu wkoll kawżi jekk mitluba minn liġijiet speċifiċi (pereżempju l-Att dwar il-protezzjoni mill-interċettazzjonijiet tal-komunikazzjonijiet).

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka (Najvyšší súd Slovenskej republiky) tisma' u tiddeċiedi dwar rimedji ordinarji kontra d-deċiżjonijiet tal-qorti reġjonali u tal-Qorti Kriminali Speċjali fejn il-liġi hekk tipprovdi.

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka tisma' u tiddeċiedi wkoll fuq rimedji straordinarji kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati distrettwali, il-qrati reġjonali, il-Qorti Kriminal Speċjali u l-Qorti Suprema fejn il-liġi hekk tipprovdi. Il-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka tiddeċiedi dwar il-kunflitti ta' ġuriżdizzjoni in rem bejn il-qrati u l-entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka tista' tittrasferixxi wkoll kawża lil qorti oħra minflok lill-qorti kompetenti fejn stipulat mil-liġi u mir-regoli dwar il-proċedura ġudizzjarja.

Bażijiet tad-dejta ġuridiċi

Tista’ ssib iktar informazzjoni fis-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja Slovakk.

L-organizzazzjoni tal-qrati ordinarji

Il-ġudikatura Slovakka

Il-ġudikatura Slovakka tinkludi:

 • il-qrati distrettwali,
 • il-qrati reġjonali,
 • il-Qorti Kriminali Speċjali,
 • il-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka.

Kompetenza tal-qrati

Qrati distrettwali

Il-qrati distrettwali huma qrati tal-prim'istanza għall-kawżi ċivili u kriminali, sakemm mhux stabbilit mod ieħor mir-regoli dwar il-proċedura ġudizzjarja.

Il-qrati distrettwali jisimgħu ukoll il-każijiet dwar l-elezzjonijiet fejn jiġi hekk stipulat minn liġi speċifika.

Qrati reġjonali

Il-qrati reġjonali huma qrati tat-tieni istanza għall-kawżi ċivili u kriminali mismugħa mill-qrati distrettwali fil-prim'istanza.

Ir-regoli dwar il-proċedura ġudizzjarja jispeċifikaw għal liema kawżi ċivili u kriminali l-qrati reġjonali jaġixxu bħala qrati tal-prim’istanza.

Il-qrati reġjonali jaġixxu bħala qrati tal-prim'istanza f'kawżi amministrattivi, sakemm mhux stipulat mod ieħor minn liġi speċifika.

Il-qrati reġjonali jisimgħu wkoll kawżi oħra jekk mitluba minn liġijiet speċifiċi, (Att Nru 166/2003 dwar il-protezzjoni tal-privatezza kontra użu mhux awtorizzat tat-teknoloġija informatika u li jemenda ċerti liġijiet oħra).

Il-Qorti Kriminali Speċjali

Il-Qorti Kriminali Speċjali tisma' kawżi kriminali u kawżi oħra kif stipulat mir-regoli tal-proċedura ġudizzjarja.

Il-Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema taġixxi u tiddeċiedi dwar:

 • rimedji ordinarji kontra d-deċiżjonijiet tal-qorti reġjonali u tal-Qorti Kriminali Speċjali fejn il-regoli tal-proċedura ġudizzjarja hekk jistipulaw,
 • rimedji straordinarji kontra d-deċiżjonijiet tal-qorti distrettwali, il-qorti reġjonali u l-Qorti Kriminali Speċjali fejn il-regoli tal-proċedura ġudizzjarja hekk jistipulaw,
 • kunflitti ta' ġuriżdizzjoni in rem bejn il-qrati u l-entitajiet tal-amministrazzjoni pubblika,
 • trasferimenti ta' kawżi lil qorti oħra minflok dik kompetenti fejn ir-regoli tal-proċedura ġudizzjarja hekk jistipulaw,
 • kawżi oħra kif stipulat mil-liġi jew trattat internazzjonali.

Il-Qorti Suprema twettaq stħarriġ ġudizzjarja f'każijiet fejn tkun ingħatat sentenza finali.

Il-Qorti Suprema tippromwovi wkoll l- interpretazzjoni uniformi u l-applikazzjoni konsistenti tal-liġijiet u leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali permezz ta'

 • id-deċiżjonijiet tagħha stess,
 • meta tadotta opinjonijiet bl-għan li l-interpretazzjoni tal-liġijiet u leġiżlazzjoni oħra ta' applikazzjoni ġenerali tkun uniformi ,
 • bil-pubblikazzjoni ta’ deċiżjonijiet finali tal-qrati ta’ importanza primarja fil-'gabra ta’ opinjonijiet tal-Qorti Suprema u d-deċiżjonijiet tal-qrati tar-Repubblika Slovakka'.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 18/03/2019