Redna sodišča - Slovaška

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Na tej strani so na voljo informacije o organizaciji rednih sodišč splošne pristojnosti na Slovaškem.


Redna sodišča – uvod

V Slovaški republiki sodstvo opravlja neodvisna in nepristranska sodišča. Na vseh ravneh so pravosodne zadeve ločene od tistih drugih nacionalnih organov.

Pravne zbirke podatkov

Zbirka podatkov slovaškega Povezava se odpre v novem oknu ministrstva za pravosodje

Projekt „Electronic Bulletin of Laws“ (Slovak Lex)“ slovaškega ministrstva za pravosodje temelji na dveh medsebojno povezanih informacijskih sistemih:

 1. Vojna meja – informacijski sistem za zagotavljanje zavezujočih elektronskih konsolidiranih pravnih besedil in drugih standardov za pravice, ki so jim namenjene
 2. E-zakonodaja — informacijski sistem za upravljanje postopkov v vseh fazah zakonodajnega postopka, opremljen z naprednimi orodji za urejanje zakonodaje za zakonodajne proizvajalce

Koristi za ciljne skupine:

Ob upoštevanju temeljnega načela pravice vsakogar, da pozna veljavno in učinkovito pravico, in se zaveda svojih pravic in dolžnosti, ki jih je v praksi vedno težje uporabljati zaradi vse večjega obsega in zapletenosti pravnih standardov, bo slovaški projekt prispeval k boljšemu izvajanju tega načela z zagotavljanjem učinkovitega dostopa za vse do obstoječe zakonodaje.

 • nacionalni projekt bo imel koristi od projekta v obliki pravice, formalno in vsebinsko, do razpoložljivih pravic in za ozaveščanje o novi zakonodaji.
 • pravni strokovnjaki – stalen dostop do veljavne zakonodaje in možnost, da se opozori na novo zakonodajo Slovaške republike ali Evropske unije, tako na splošno kot zlasti na predpise, ki urejajo področja, za katera so specializirani
 • podjetnik – prejema tudi prosti in neprekinjen dostop do veljavne zakonodaje in možnost, da je obveščen o novi zakonodaji Slovaške republike ali Evropske unije, tako na splošno kot tudi v zvezi s predpisi, ki urejajo področja, na katerih deluje, ter z boljšim regulativnim okoljem, da se ustvarijo ugodnejši pogoji za poslovanje in zmanjša upravno breme, povezano s poslovanjem.
 • lokalne in regionalne oblasti imajo prost in stalen dostop do vira prava, ki se uporablja, hkrati pa zmanjšujejo upravno breme – upravna zahtevna in draga obveznost dostopa do zbirke zakonov v delovnih dneh, ki je povezana z zbiranjem zakonov in njihovim arhiviranjem, pri čemer nadomešča obremenjujoče obveznosti za varen dostop do zbirke zakonov ob delovnih dnevih.
 • javne uprave – projekt bo na eni strani zagotavljal prost in stalen dostop do vira prava, ki se uporablja, na eni strani in na drugi strani zmanjšanje upravnega bremena in s tem finančne stroške zakonodajnega postopka, na drugi strani pa bo omogočil izboljšanje izvajanja nalog na področju priprave zakonodaje in izvajanja zakonodaje Evropske unije.
 • pravosodni organi – pridobiti stalen in hiter dostop do veljavnega zakona v katerem koli od izbranih dni zgodovine, nadaljnje možnosti sklicevanja na sodne odločbe v času veljavne zakonodaje, bodo imele možnost vsaj delne odprave rutinskih dejavnosti in povečanja učinkovitosti dela sodnikov in sodnikov.
 • zakonodajalec bo lahko uporabljal učinkovito orodje za pripravo zakonodaje in upravljal zakonodajni postopek, ki jim bo odvzel nekatere obremenjujoče upravne postopke in se bolj osredotočil na vsebino teh predlogov.

Organizacija rednih sodišč

Sistem sodišč Slovaške

Slovaško sodstvo zajema:

 • okrožna sodišča (54)
 • regionalna sodišča (8)
 • Specializirano kazensko sodišče (Special Criminal Court)
 • Vrhovno sodišče Slovaške republike

Pristojnost sodišč

Okrožna sodišča

Okrožna sodišča delujejo kot sodišča prve stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, razen če pravila, ki urejajo sodne postopke, določajo drugače.

Okrožna sodišča odločajo tudi o zadevah v zvezi z volitvami, če to določajo posebni predpisi;

Okrajna sodišča

Okrožna sodišča odločajo kot sodišča druge stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, ki jih na prvi stopnji obravnavajo okrožna sodišča.

Poslovnik določa civilne in kazenske zadeve, v katerih regionalna sodišča odločajo kot sodišča prve stopnje.

Okrožna sodišča delujejo kot sodišča prve stopnje v upravnih zadevah, razen če zakon ne določa drugače.

Ukvarjajo se tudi z volilnimi zadevami, kadar je to določeno z ustrezno zakonodajo. (akt št. 166/2003 o varstvu zasebnosti pred nepooblaščeno uporabo opreme za informacijsko tehnologijo in o spremembi nekaterih aktov).

Specializirano kazensko sodišče (Special Criminal Court)

Specializirano kazensko sodišče deluje in odloča o kazenskih zadevah in drugih zadevah iz uredbe o sodnih postopkih.

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče je pristojno za:

 • redne pritožbe zoper odločbe regionalnih sodišč in posebnega kazenskega sodišča, če to določajo pravila, ki urejajo sodne postopke;
 • izrednih pravnih sredstvih zoper sodne odločbe, ki jih sprejmejo okrožna sodišča, regionalna sodišča, posebno kazensko sodišče in vrhovno sodišče, če to določajo pravila, ki urejajo sodne postopke;
 • spori glede pristojnosti med sodišči in organi državne uprave;
 • ponovna dodelitev zadeve sodišču, ki ni pristojno sodišče, če to določajo pravila, ki urejajo sodne postopke;
 • v drugih primerih, če to določa zakon ali mednarodna pogodba.

Vrhovno sodišče pregleda odločitve, ki jih sprejmejo sodišča, če je bila izdana pravnomočna sodba.

Vrhovno sodišče nadzira enotno razlago in dosledno uporabo zakonov in drugih splošnih aktov:

 • s svojim odločanjem;
 • z izdajanjem mnenj, namenjenih poenotenju razlage zakonov in drugih splošnih aktov;
 • z objavo končnih sodnih odločb, ki so ključnega pomena v poročilih vrhovnega sodišča in odločb sodišč Slovaške republike.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 28/10/2019