Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Únosy detí rodičmi


Ste medzinárodný pár s deťmi a ste v súčasnosti v procese rozluky? Možno sa chcete vrátiť do svojej domovskej krajiny a zobrať vaše dieťa so sebou. Ak tak však urobíte bez súhlasu druhého rodiča alebo súdu, môžete porušiť zákon.


Ako pomáhajú predpisy EÚ zabrániť únosom detí?

Súd v štáte, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt pred únosom, zostáva zodpovedný, až kým sa prípad únosu dieťaťa nevyrieši. Tak sa predíde tomu, aby rodičia unášali svoje deti v nádeji, že získajú priaznivejšie rozhodnutie pred súdom vo svojom vlastnom štáte.

Ako môže získať rodič unesené dieťa späť?

Vo všetkých členských štátoch EÚ (s výnimkou Dánska) existujú ústredné orgány na pomoc rodičom, ktorí sú obeťami cezhraničných únosov detí. Je možné začať konanie na vrátenie dieťaťa. V tomto prípade musí súd do šiestich týždňov vydať rozhodnutie v predmetnej veci. Súd by mal dať dieťaťu možnosť vyjadriť sa v konaní, ak sa to nezdá neprimerané vzhľadom na jeho vek a stupeň dospelosti.

Môže súd štátu, do ktorého bolo dieťa unesené, zamietnuť vrátenie dieťaťa?

Súd štátu, do ktorého bolo dieťa unesené, môže len protestovať proti vráteniu dieťaťa, ak existuje vážne nebezpečenstvo, že návrat by mohol dieťaťu spôsobiť fyzickú alebo psychickú ujmu [Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 13 písm. b) Haagskeho dohovoru z roku 1980]. Vráteniu dieťaťa však nemožno predísť, ak boli prijaté vhodné opatrenia na ochranu dieťaťa. Ak súd zistí, že dieťa by nemalo byť vrátené, musí sa obrátiť na súd štátu, v ktorom bolo dieťa unesené.

Súd štátu, v ktorom bolo dieťa unesené, potom rozhodne o konečnom výsledku s tým, že zohľadní dôkazy a odôvodnenie druhého súdu. Sudca musí takisto vypočuť dieťa a obidve strany.

Bude rozhodnutie súdu automaticky vykonateľné?

Konečné rozhodnutie súdu v krajine pôvodu je automaticky uznávané a vykonateľné v inom členskom štáte bez potreby vyhlásenia vykonateľnosti („zrušenie doložky vykonateľnosti“) za predpokladu, že sudca vydal osvedčenie o vrátení dieťaťa.

Súvisiace odkazy


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 20/05/2019