Plaćanje kazni

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Načelom uzajamnog priznavanja obuhvaćeno je i izvršenje novčanih kazni u prekograničnim slučajevima olakšavajući izvršenje takvih kazni u državi članici koja nije država članica u kojoj su izrečene kazne.


Pravo Unije, to jest Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirna odluka 2005/214/JHA, primjenjuje načelo uzajamnog priznavanja na novčane kazne, omogućujući pravosudnom ili upravnom tijelu izravan prijenos novčane kazne tijelu u drugoj državi članici EU-a i priznavanje te sankcije bez dodatnih formalnosti.

Načelo se primjenjuje na sva kaznena djela u vezi s kojima se mogu izreći novčane kazne i ukinuti dvostruke kažnjivosti u odnosu na 39 kaznenih djela koja su uvrštena na popis (npr. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, terorizam, trgovanje ljudima, silovanje, krađa, prometni prekršaji). Sankcije moraju izreći pravosudna ili upravna tijela država članica, a ta odluka mora biti konačna, odnosno ne postoji mogućnost podnošenja žalbe protiv te odluke.

Odluka, zajedno s potvrdomPDF (107 Kb)HR kako je predviđeno Okvirnom odlukom, može se proslijediti nadležnim tijelima države članice u kojoj fizička ili pravna osoba protiv koje je donesena odluka ima imovinu ili prihod, ima uobičajeno boravište ili registrirano sjedište. Svaka država članica imenuje jedno tijelo (ili više njih) koje je u skladu s nacionalnim pravom nadležno za upravljanje prijenosom odluka o novčanim kaznama u prekograničnim slučajevima.Na inicijativu određenih država članica 2017. provedena su Poveznica se otvara u novom prozoru5 standardizirana obrasca. Imaju neobvezujuće prirode i cilj im je olakšati mehanizam za izvršenje prekograničnih novčanih kazni kako je utvrđeno Okvirnom odlukom te bi doveo do smanjenja financijskog i administrativnog opterećenja povezanog s postupkom.

Država kojoj je dostavljena odluka može odbiti izvršenje odluke samo u ograničenom broju slučajeva (npr. ako nije dostavljena potvrda nepotpuna; novčana kazna manja je od 70 EUR; osoba na koju se to odnosi bila je ograničena na pravno sredstvo itd. Izvršenje odluke uređuje pravo države izvršenja. Može izreći kaznu zatvora ili druge kazne predviđene nacionalnim pravom u slučaju neizvršenog povrata financijske sankcije. Novac dobiven od izvršenja odluka uplaćuje se državi izvršenja, osim ako su se dotične države članice dogovorile drukčije.

Kako biste dobili detaljnije informacije o provedbi u različitim državama članicama, kliknite Poveznica se otvara u novom prozoru ovdje (bit ćete preusmjereni na posebnu stranicu Europske pravosudne mreže u kaznenim stvarima).


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2019