Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Úhrada pokut

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Keskitasoinen

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Zásada vzájemného uznávání se vztahuje rovněž na výkon peněžitých trestů a pokut v přeshraničních případech, kdy usnadňuje vymáhání těchto trestů a pokut v jiném členském státě, než ve kterém byly uloženy.


Unijní právo, konkrétně Odkaz se otevře v novém okně.rámcové rozhodnutí 2005/214/JHA, uplatňuje zásadu vzájemného uznávání peněžitých trestů a sankcí, která umožňuje soudnímu nebo správnímu orgánu, aby finanční sankci předal přímo orgánu v jiné zemi Unie a aby byl tento trest uznán a vykonán bez dalších formalit.

Uvedená zásada se použije na všechny činy a přestupky, za které je možno uložit peněžité tresty a pokuty a u nichž se neprovádí ověření oboustranné trestnosti v souvislosti se seznamem 39 kategorií trestných činů (např. účast na zločinném spolčení, terorismus, obchodování s lidmi, znásilnění, krádež, dopravní přestupky). Peněžité tresty a pokuty musí být uloženy soudními nebo správními orgány členských států, přičemž jejich rozhodnutí musí být pravomocné, tj. již neexistuje možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.

Rozhodnutí spolu s osvědčenímPDF (107 Kb)CS podle uvedeného rámcového rozhodnutí může být předáno příslušným orgánům členského státu, ve kterém má fyzická nebo právnická osoba, proti níž bylo rozhodnutí vydáno, majetek nebo příjmy nebo ve kterém má obvyklé bydliště nebo sídlo. Každý členský stát určí jeden (nebo více) orgán, který je podle jeho vnitrostátního práva příslušný pro řízení předávání rozhodnutí o vydávání peněžitých trestů a pokut v přeshraničních případech.V roce 2017 bylo z podnětu některých členských států realizováno Odkaz se otevře v novém okně.5 standardizovaných formulářů. Mají nezávaznou povahu a jejich cílem je usnadnit mechanismus provádění přeshraničních finančních sankcí, jak je stanoveno v rámcovém rozhodnutí, a vést ke snížení finanční a administrativní zátěže spojené s postupem.

Stát, kterému bylo rozhodnutí předáno, může odmítnout vykonat rozhodnutí pouze v omezených případech (např. není-li předloženo osvědčení, není úplné; peněžitý trest nebo pokuta je nižší než 70 EUR; dotčená osoba má meze soudního opravného prostředku atd.). Výkon rozhodnutí se řídí právem vykonávajícího státu. V případě neuhrazení peněžitého trestu nebo pokuty může tento stát uložit trest odnětí svobody nebo jiné sankce stanovené vnitrostátním právem. Nedohodnou-li se příslušné členské státy jinak, připadnou peníze získané z výkonu rozhodnutí vykonávajícímu státu.

Podrobnější informace o provádění jednotlivými členskými státy získáteOdkaz se otevře v novém okně. zde ( budete přesměrováni na příslušnou stránku Evropské justiční sítě v trestních věcech).


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2019