Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kary pieniężne

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Zasada wzajemnego uznawania ma zastosowanie również do kar o charakterze pieniężnym w sprawach transgranicznych poprzez uproszczenie egzekucji takich kar w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym nałożono karę.


Prawo Unii, a mianowicie Link otworzy się w nowym okniedecyzja ramowa 2005/214/JHA, stosuje zasadę wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, umożliwiając organowi sądowemu lub administracyjnemu przekazanie kary pieniężnej bezpośrednio organowi w innym państwie UE oraz uznanie i wykonanie tej kary bez dalszych formalności.

Zasada ma zastosowanie do wszystkich przestępstw, w związku z którymi można nałożyć kary pieniężne, przy czym znosi się weryfikację podwójnej karalności w odniesieniu do 39 przestępstw wymienionych w decyzji ramowej (są to np. udział w organizacjach przestępczych, terroryzm, handel ludźmi, gwałt, kradzież, naruszenie przepisów ruchu drogowego). Kary muszą być nałożone przez organy sądowe lub administracyjne w państwach członkowskich, a orzeczenie musi być prawomocne, tj. nie może podlegać dalszemu zaskarżeniu.

Orzeczenie, wraz z zaświadczeniemPDF (107 Kb), oPL którym mowa w decyzji ramowej, można przekazać właściwym organom państwa członkowskiego, w którym osoba fizyczna lub prawna, przeciwko której wydano orzeczenie, posiada mienie lub uzyskuje dochody, zwykle zamieszkuje lub, w przypadku osoby prawnej, posiada zarejestrowaną siedzibę. Każde państwo członkowskie wyznacza jeden organ (lub większą ich liczbę), który jest właściwy na mocy swojego prawa krajowego do zarządzania przekazywaniem decyzji w sprawie wydawania kar finansowych w sprawach transgranicznych.W 2017 r. z inicjatywy niektórych państw członkowskich zrealizowano Link otworzy się w nowym oknie5 standardowych formularzy. Mają one niewiążący charakter i mają na celu ułatwienie mechanizmu wykonywania transgranicznych kar finansowych zgodnie z decyzją ramową i doprowadziłyby do zmniejszenia obciążenia finansowego i administracyjnego związanego z tą procedurą.

Państwo, do którego przekazano orzeczenie, może odmówić wykonania orzeczenia jedynie w ograniczonych przypadkach (np. jeżeli zaświadczenie nie zostało wydane, jest niekompletne; kara o charakterze pieniężnym jest niższa niż 70 EUR; osoba, której to dotyczy, miała ograniczenia w zakresie ochrony prawnej itp.). Wykonanie orzeczenia jest regulowane przepisami prawa państwa wykonującego. W przypadku nieściągalności kary pieniężnej można orzec karę pozbawienia wolności lub inne kary przewidziane w prawie krajowym. Kwoty uzyskane z egzekucji orzeczeń przypadają państwu wykonującemu, o ile zainteresowane państwa członkowskie nie uzgodniły inaczej.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących wdrażania tej decyzji przez poszczególne państwa członkowskie, należy kliknąćLink otworzy się w nowym oknie tutaj (przekierowanie do strony europejskiej sieci sądowej w sprawach karnych).


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2019