Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ħlas ta’ multi

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: dobra

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku jkopri wkoll l-eżekuzzjoni ta’ pieni finanzjarji f’kawżi transfruntieri billi l-eżekuzzjoni ta’ dawn il-pieni tkun iffaċilitata fi Stat Membru li ma jkunx l-Istat fejn ġew imposti l-pieni.


Id-dritt tal-Unjoni, jiġifieri Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidad-Deċiżjoni Qafas 2005/214/JHA, japplika l-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sanzjonijiet finanzjarji, li jippermetti lil awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tittrażmetti sanzjoni pekunjarja direttament lil awtorità f’pajjiż ieħor tal-Unjoni u li din is-sanzjoni tiġi rrikonoxxuta u mwettqa mingħajr ebda formalità oħra.

Il-prinċipju japplika għar-reati kollha li jistgħu jingħataw piena finanzjarja u kontrolli ta’ kriminalità doppja huma aboliti fir-rigward ta’ 39 reat elenkat (eż. parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali, terroriżmu, traffikar ta’ bnedmin, stupru, serq, reat tat-traffiku fit-triq). Il-pieni jridu jkunu imposti mill-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi tal-Istati Membri u din id-deċiżjoni trid tkun finali, jiġifieri ma jkun hemm l-ebda possibbiltà oħra ta’ appell mid-deċiżjoni.

Deċiżjoni, flimkien ma’ ċertifikatPDF (107 Kb)MT kif previst fid-Deċiżjoni Kwadru tista’ tiġi trażmessa lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru fejn il-persuna fiżika jew ġuridika li tkun ittieħdet deċiżjoni kontriha jkollha proprjetà jew introjtu, fejn tkun normalment residenti jew fejn ikollha is-sede rreġistrata tagħha. Kull Stat Membru jaħtar awtorità waħda (jew aktar) li hija kompetenti skont il-liġi nazzjonali tiegħu għall-ġestjoni tat-trażmissjoni tad-deċiżjonijiet dwar il-ħruġ ta’ penali finanzjarji f’każijiet transkonfinali.Fl-2017, fuq l-inizjattiva ta’ ċerti Stati Membri, twettqu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida5 formola standardizzata. Huma għandhom natura mhux vinkolanti u għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-mekkaniżmu għat-twettiq ta’ pieni finanzjarji transkonfinali kif stabbilit mid-Deċiżjoni Qafas u jwasslu għat-tnaqqis tal-piż finanzjarju u amministrattiv marbut mal-proċedura.

L-Istat li d-deċiżjoni tkun ġiet trażmessa lilu jista’ biss jirrifjuta li jeżegwixxi d-deċiżjoni f’każijiet limitati (eż. jekk iċ-ċertifikat stipulat ma jkunx ġie prodott jew ma jkunx komplut; il-piena finanzjarja tkun inqas minn EUR 70; il-persuna kkonċernata kellha limiti għal rimedju legali eċċ). L-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni hija rregolata mil-liġi tal-istat ta’ eżekuzzjoni. Hija tista’ timponi priġunerija jew pieni oħrajn previsti mil-liġi nazzjonali f’każ ta’ nuqqas ta’ rkupru tal-piena finanzjarja. Il-flus miksuba mill-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet jinbqgħu għand l-istat ta’ eżekuzzjoni, sakemm l-Istati Membri rispettivi ma jkunux qablu mod ieħor.

Biex tikseb iktar informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni minn Stati Membri differenti ikklikkja Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida hawnhekk (u tiġi ridirett għall-paġna ddedikata tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji kriminali).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2019