Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Plačilo denarnih kazni

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Načelo vzajemnega priznavanja zajema tudi izvrševanje denarnih kazni v čezmejnih zadevah, in sicer z olajšanjem izvršbe takšnih kazni v državi članici, ki ni država, kjer je bila kazen naložena.


Pravo Unije, in sicer Povezava se odpre v novem oknuOkvirni sklep 2005/214/JHA, uporablja načelo vzajemnega priznavanja pri denarnih kaznih, ki sodnemu ali upravnemu organu omogoča, da finančno kazen posreduje neposredno organu v drugi državi EU in da se mu ta kazen prizna in izvrši brez nadaljnjih formalnosti.

Načelo se uporablja za vsa kazniva dejanja, za katera se lahko izrečejo denarne kazni, in obstoj identitete norme se ne preverja v povezavi z 39 kaznivimi dejanji na seznamu (npr. sodelovanje v kriminalni združbi, terorizem, trgovina z ljudmi, posilstvo, tatvina, prekrški v cestnem prometu). Kazni morajo naložiti sodni ali upravni organi držav članic in njihova odločba mora biti pravnomočna, kar pomeni, da zoper njo ni več mogoče vložiti pravnega sredstva.

Odločbo skupaj s potrdilomPDF (107 Kb), ki gaSL določa isti okvirni sklep, je mogoče posredovati pristojnim organom države članice, v kateri ima fizična ali pravna oseba, zoper katero je bila izdana odločba, premoženje ali dohodke, tam običajno prebiva ali ima, v primeru pravne osebe, tam registriran sedež. Vsaka država članica imenuje en (ali več) organ, ki je po nacionalni zakonodaji pristojen za upravljanje posredovanja odločb o denarnih kaznih v čezmejnih primerih.Leta 2017 je bilo na pobudo nekaterih držav članic uresničenih Povezava se odpre v novem oknu5 standardiziranih obrazcev. Njihova narava je nezavezujoča, njihov namen pa je olajšati mehanizem za izvrševanje čezmejnih finančnih kazni, kot je določeno v Okvirnem sklepu, in bi lahko privedel do zmanjšanja finančnega in upravnega bremena, povezanega s postopkom.

Država, v katero je bila posredovana odločba, lahko njeno izvršitev zavrne le v omejenih primerih (npr. če je predloženo potrdilo nepopolno; denarna kazen znaša manj kot 70 EUR; zadevna oseba je imela meje za pravno sredstvo itd.). Za izvršbo odločbe velja pravo države izvršiteljice. Naloži lahko zaporno kazen ali drugo kazen, ki jo predvideva nacionalno pravo v primeru neizterjane denarne kazni. Prihodek od izvršbe odločb pripada državi izvršiteljici, razen če se zadevni državi članici dogovorita drugače.

Za podrobnejše informacije o izvajanju v različnih državah članicah kliknite Povezava se odpre v novem oknu tukaj (preusmerjeni boste na spletno stran Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah).


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Ultimo aggiornamento: 18/12/2019