Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Betaling van boetes

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Het beginsel van wederzijdse erkenning heeft ook betrekking op de tenuitvoerlegging van geldelijke sancties in grensoverschrijdende zaken door de tenuitvoerlegging van dergelijke sancties te vergemakkelijken in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de sancties worden opgelegd.


Het EU-recht, namelijk De link wordt in een nieuw venster geopend.Kaderbesluit 2005/214/JHA, past het beginsel van wederzijdse erkenning toe op geldelijke sancties die een gerechtelijke of administratieve autoriteit in staat stellen een geldelijke sanctie rechtstreeks aan een autoriteit in een ander EU-land toe te zenden en deze zonder verdere formaliteiten te laten erkennen en ten uitvoer te leggen.

Het beginsel is van toepassing op alle strafbare feiten waarvoor financiële sancties kunnen worden opgelegd en controles van de dubbele strafbaarheid in de zin van 39 strafbare feiten (bijvoorbeeld deelname aan een criminele organisatie, terrorisme, mensenhandel, verkrachting, diefstal, verkeersovertredingen). De sancties moeten worden opgelegd door de gerechtelijke of administratieve autoriteiten van de lidstaten en dit besluit moet definitief zijn, d.w.z. er is geen mogelijkheid meer om beroep in te stellen tegen het besluit.

Een besluit en een certificaatPDF (107 Kb)NL als bedoeld in het kaderbesluit kunnen worden toegezonden aan de bevoegde autoriteiten van een lidstaat waar de natuurlijke of rechtspersoon tegen wie een beslissing is gegeven, eigendommen of inkomsten heeft, gewoonlijk verblijft of zijn statutaire zetel heeft. Elke lidstaat wijst een (of meer) autoriteit aan die krachtens zijn nationale wetgeving bevoegd is voor het beheer van de toezending van beslissingen over het opleggen van financiële sancties in grensoverschrijdende zaken.In 2017 werden op initiatief van bepaalde lidstaten De link wordt in een nieuw venster geopend.5 gestandaardiseerde formulieren gerealiseerd. Zij hebben een niet-bindend karakter en beogen het in het kaderbesluit vastgelegde mechanisme voor de tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende geldelijke sancties te vergemakkelijken en zouden leiden tot een vermindering van de financiële en administratieve lasten in verband met de procedure.

De staat waaraan de beschikking is toegezonden, kan de tenuitvoerlegging van het besluit slechts in een beperkt aantal gevallen weigeren (bijvoorbeeld wanneer het niet overgelegde certificaat onvolledig is; een geldboete van minder dan 70 EUR; de betrokkene heeft de grenzen van een rechtsmiddel in rechte beperkt). De tenuitvoerlegging van de beslissing wordt beheerst door het recht van de tenuitvoerleggingsstaat. Zij kan in geval van niet-invordering van de geldelijke sanctie een gevangenisstraf of een andere sanctie opleggen waarin het nationale recht voorziet. De bedragen die worden verkregen uit de tenuitvoerlegging van beslissingen komen toe aan de tenuitvoerleggingsstaat, tenzij anders wordt overeengekomen door de respectieve lidstaten.

Om meer gedetailleerde informatie te krijgen over de uitvoering door de verschillende lidstaten, kunt uDe link wordt in een nieuw venster geopend. hier klikken (u wordt doorgeleid naar de speciale pagina van het Europees justitieel netwerk in strafzaken).


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2019