Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sakkojen maksaminen

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelletaan taloudellisten seuraamusten rajat ylittävään täytäntöönpanoon, koska se helpottaa seuraamusten täytäntöönpanoa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa seuraamukset on määrätty.


EU:n lainsäädännössä, eli Linkki avautuu uuteen ikkunaanpuitepäätöksessä 2005/214/JHA, sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta taloudellisiin seuraamuksiin, jolloin lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi siirtää taloudellisen seuraamuksen suoraan toisen EU-maan viranomaiselle ja saada rangaistuksen tunnustetuksi ja täytäntöönpannuksi ilman muita muodollisuuksia.

Puitepäätöksen mukaan tätä periaatetta sovelletaan kaikkiin rikoksiin ja rikkomuksiin, joista voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia. tämä tarkoittaa sitä, että kaksoisrangaistavuuden tutkimisesta luovutaan 39 erikseen nimetyn rangaistavan teon osalta (esim. rikollisjärjestöön osallistuminen, terrorismi, ihmiskauppa, raiskaus, varkaus, tieliikennerikkomukset). Seuraamuksen on oltava jonkin jäsenvaltion oikeus- tai hallintoviranomaisten määräämä ja seuraamusta koskevan päätöksen on oltava lainvoimainen eli siihen ei voida enää hakea muutosta.

Seuraamusta koskeva päätös ja siitä puitepäätöksen mukaisestiEN, EN annettu todistusPDF (107 Kb) voidaan toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa sillä luonnollisella tai oikeushenkilöllä, jota vastaan päätös on annettu, on omaisuutta tai tuloja taikka asuinpaikka tai rekisteröity kotipaikka. Kukin jäsenvaltio nimeää yhden tai useamman viranomaisen, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaan toimivalta valvoa taloudellisten seuraamusten määräämistä rajatylittävissä tapauksissa.Vuonna 2017 tehtiin tiettyjen jäsenvaltioiden aloitteesta Linkki avautuu uuteen ikkunaan5 standardoitua lomaketta. Ne eivät ole sitovia, ja niillä pyritään helpottamaan puitepäätöksessä säädettyjen rajat ylittävien taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa ja vähentämään menettelyyn liittyvää taloudellista ja hallinnollista rasitetta.

Valtio, jolle päätös on toimitettu, voi kieltäytyä panemasta sitä täytäntöön ainoastaan puitepäätöksessä erikseen mainituissa tapauksissa (esim. jos todistusta ei ole toimitettu tai se on puutteellinen, jos taloudellinen seuraamus on alle 70 euroa, henkilö, jota asia koskee, on rajoittanut oikeussuojakeinojen käyttöä jne.). Päätös pannaan täytäntöön täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos taloudellista seuraamusta ei pystytä perimään, täytäntöönpanovaltio voi määrätä vankeusrangaistuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaisen muun seuraamuksen. Päätöksen täytäntöönpanosta kertyneet varat saa täytäntöönpanovaltio, jollei asianomaisten jäsenvaltioiden kesken ole sovittu toisin.

Yksityiskohtaisia tietoja täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa on Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston sivustolla.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Posledná aktualizácia: 07/10/2019