Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sakkojen maksaminen

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelletaan taloudellisten seuraamusten rajat ylittävään täytäntöönpanoon, koska se helpottaa seuraamusten täytäntöönpanoa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa seuraamukset on määrätty.


Unionin oikeudessa eli Linkki avautuu uuteen ikkunaanpuitepäätöksessä 2005/214/JHA sovelletaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta taloudellisiin seuraamuksiin, mikä mahdollistaa sen, että lainkäyttö- tai hallintoviranomainen voi siirtää taloudellisen seuraamuksen suoraan toisen EU-maan viranomaiselle ja saada seuraamuksen tunnustetuksi ja pantavaksi täytäntöön ilman muita muodollisuuksia.

Puitepäätöksen mukaan tätä periaatetta sovelletaan kaikkiin rikoksiin ja rikkomuksiin, joista voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia. tämä tarkoittaa sitä, että kaksoisrangaistavuuden tutkimisesta luovutaan 39 erikseen nimetyn rangaistavan teon osalta (esim. rikollisjärjestöön osallistuminen, terrorismi, ihmiskauppa, raiskaus, varkaus, tieliikennerikkomukset). Seuraamuksen on oltava jonkin jäsenvaltion oikeus- tai hallintoviranomaisten määräämä ja seuraamusta koskevan päätöksen on oltava lainvoimainen eli siihen ei voida enää hakea muutosta.

Seuraamusta koskeva päätös ja siitä puitepäätöksen mukaisestiFI annettu todistusPDF (107 Kb) voidaan toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa sillä luonnollisella tai oikeushenkilöllä, jota vastaan päätös on annettu, on omaisuutta tai tuloja taikka asuinpaikka tai rekisteröity kotipaikka. Kukin jäsenvaltio nimeää yhden (tai useamman) viranomaisen, joka on sen kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltainen hallinnoimaan taloudellisten seuraamusten määräämistä koskevien päätösten toimittamista rajatylittävissä tapauksissa.Vuonna 2017 joidenkin jäsenvaltioiden aloitteesta otettiin Linkki avautuu uuteen ikkunaankäyttöön 5 vakiolomaketta. Ne eivät ole sitovia, ja niiden tarkoituksena on helpottaa puitepäätöksessä säädettyä rajatylittävien taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanomekanismia ja vähentää menettelyyn liittyvää taloudellista ja hallinnollista rasitetta.

Valtio, jolle päätös on toimitettu, voi kieltäytyä panemasta sitä täytäntöön ainoastaan puitepäätöksessä erikseen mainituissa tapauksissa (esim. jos todistusta ei ole toimitettu tai se on puutteellinen, jos taloudellinen seuraamus on alle 70 euroa, asianomaisella henkilöllä oli rajansa oikeussuojakeinojen käyttämiseen jne.). Päätös pannaan täytäntöön täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos taloudellista seuraamusta ei pystytä perimään, täytäntöönpanovaltio voi määrätä vankeusrangaistuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaisen muun seuraamuksen. Päätöksen täytäntöönpanosta kertyneet varat saa täytäntöönpanovaltio, jollei asianomaisten jäsenvaltioiden kesken ole sovittu toisin.

Yksityiskohtaisia tietoja täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa on Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx?l=EN& rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston sivustolla.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Zadnja posodobitev: 18/12/2019