Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ħlas ta’ multi

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: dobra

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku jkopri wkoll l-eżekuzzjoni ta’ pieni finanzjarji f’kawżi transfruntieri billi l-eżekuzzjoni ta’ dawn il-pieni tkun iffaċilitata fi Stat Membru li ma jkunx l-Istat fejn ġew imposti l-pieni.


Id-dritt tal-Unjoni, jiġifieri Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidad-Deċiżjoni Qafas 2005/214/JHA, japplika l-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sanzjonijiet finanzjarji, li jippermetti lil awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva tittrażmetti sanzjoni pekunjarja direttament lil awtorità f’pajjiż ieħor tal-Unjoni u li din is-sanzjoni tiġi rrikonoxxuta u mwettqa mingħajr ebda formalità oħra.

Il-prinċipju japplika għar-reati kollha li jistgħu jingħataw piena finanzjarja u kontrolli ta’ kriminalità doppja huma aboliti fir-rigward ta’ 39 reat elenkat (eż. parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali, terroriżmu, traffikar ta’ bnedmin, stupru, serq, reat tat-traffiku fit-triq). Il-pieni jridu jkunu imposti mill-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi tal-Istati Membri u din id-deċiżjoni trid tkun finali, jiġifieri ma jkun hemm l-ebda possibbiltà oħra ta’ appell mid-deċiżjoni.

Deċiżjoni, flimkien ma’ ċertifikatPDF (107 Kb)MT kif previst fid-Deċiżjoni Kwadru tista’ tiġi trażmessa lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru fejn il-persuna fiżika jew ġuridika li tkun ittieħdet deċiżjoni kontriha jkollha proprjetà jew introjtu, fejn tkun normalment residenti jew fejn ikollha is-sede rreġistrata tagħha. Kull Stat Membru jaħtar awtorità waħda (jew aktar) li hija kompetenti skont il-liġi nazzjonali tiegħu għall-ġestjoni tat-trażmissjoni tad-deċiżjonijiet dwar il-ħruġ ta’ penali finanzjarji f’każijiet transkonfinali.Fl-2017, fuq l-inizjattiva ta’ ċerti Stati Membri, twettqu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida5 formola standardizzata. Huma għandhom natura mhux vinkolanti u għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-mekkaniżmu għat-twettiq ta’ pieni finanzjarji transkonfinali kif stabbilit mid-Deċiżjoni Qafas u jwasslu għat-tnaqqis tal-piż finanzjarju u amministrattiv marbut mal-proċedura.

L-Istat li d-deċiżjoni tkun ġiet trażmessa lilu jista’ biss jirrifjuta li jeżegwixxi d-deċiżjoni f’każijiet limitati (eż. jekk iċ-ċertifikat stipulat ma jkunx ġie prodott jew ma jkunx komplut; il-piena finanzjarja tkun inqas minn EUR 70; il-persuna kkonċernata kellha limiti għal rimedju legali eċċ). L-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni hija rregolata mil-liġi tal-istat ta’ eżekuzzjoni. Hija tista’ timponi priġunerija jew pieni oħrajn previsti mil-liġi nazzjonali f’każ ta’ nuqqas ta’ rkupru tal-piena finanzjarja. Il-flus miksuba mill-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet jinbqgħu għand l-istat ta’ eżekuzzjoni, sakemm l-Istati Membri rispettivi ma jkunux qablu mod ieħor.

Biex tikseb iktar informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni minn Stati Membri differenti ikklikkja Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida hawnhekk (u tiġi ridirett għall-paġna ddedikata tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji kriminali).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Zadnja posodobitev: 18/12/2019