Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kary pieniężne

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Zasada wzajemnego uznawania ma zastosowanie również do kar o charakterze pieniężnym w sprawach transgranicznych poprzez uproszczenie egzekucji takich kar w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym nałożono karę.


Prawo Unii, a mianowicie Link otworzy się w nowym okniedecyzja ramowa 2005/214/JHA, stosuje zasadę wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, umożliwiając organowi sądowemu lub administracyjnemu przekazanie kary pieniężnej bezpośrednio organowi w innym państwie UE oraz uznanie i wykonanie tej kary bez dalszych formalności.

Zasada ma zastosowanie do wszystkich przestępstw, w związku z którymi można nałożyć kary pieniężne, przy czym znosi się weryfikację podwójnej karalności w odniesieniu do 39 przestępstw wymienionych w decyzji ramowej (są to np. udział w organizacjach przestępczych, terroryzm, handel ludźmi, gwałt, kradzież, naruszenie przepisów ruchu drogowego). Kary muszą być nałożone przez organy sądowe lub administracyjne w państwach członkowskich, a orzeczenie musi być prawomocne, tj. nie może podlegać dalszemu zaskarżeniu.

Orzeczenie, wraz z zaświadczeniemPDF (107 Kb), oPL którym mowa w decyzji ramowej, można przekazać właściwym organom państwa członkowskiego, w którym osoba fizyczna lub prawna, przeciwko której wydano orzeczenie, posiada mienie lub uzyskuje dochody, zwykle zamieszkuje lub, w przypadku osoby prawnej, posiada zarejestrowaną siedzibę. Każde państwo członkowskie wyznacza jeden organ (lub większą ich liczbę), który jest właściwy na mocy swojego prawa krajowego do zarządzania przekazywaniem decyzji w sprawie wydawania kar finansowych w sprawach transgranicznych.W 2017 r. z inicjatywy niektórych państw członkowskich zrealizowano Link otworzy się w nowym oknie5 standardowych formularzy. Mają one niewiążący charakter i mają na celu ułatwienie mechanizmu wykonywania transgranicznych kar finansowych zgodnie z decyzją ramową i doprowadziłyby do zmniejszenia obciążenia finansowego i administracyjnego związanego z tą procedurą.

Państwo, do którego przekazano orzeczenie, może odmówić wykonania orzeczenia jedynie w ograniczonych przypadkach (np. jeżeli zaświadczenie nie zostało wydane, jest niekompletne; kara o charakterze pieniężnym jest niższa niż 70 EUR; osoba, której to dotyczy, miała ograniczenia w zakresie ochrony prawnej itp.). Wykonanie orzeczenia jest regulowane przepisami prawa państwa wykonującego. W przypadku nieściągalności kary pieniężnej można orzec karę pozbawienia wolności lub inne kary przewidziane w prawie krajowym. Kwoty uzyskane z egzekucji orzeczeń przypadają państwu wykonującemu, o ile zainteresowane państwa członkowskie nie uzgodniły inaczej.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących wdrażania tej decyzji przez poszczególne państwa członkowskie, należy kliknąćLink otworzy się w nowym oknie tutaj (przekierowanie do strony europejskiej sieci sądowej w sprawach karnych).


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Zadnja posodobitev: 18/12/2019