Direktiva o isticanju cijena (98/6)

Restaurare

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Koji je cilj Direktive?

Zahtijeva se da prodajna cijena i jedinična cijena svih proizvoda koje trgovci nude potrošačima budu jasno naznačene kako bi se poboljšala informiranost potrošača i omogućile usporedbe cijena.

Ključne točke

Prodajna cijena i jedinična cijena moraju biti naznačene na nedvosmislen, lako prepoznatljiv i jasno čitljiv način za sve proizvode koje trgovci nude potrošačima („nedvoznačajan” znači konačna cijena, uključujući Poveznica se otvara u novom prozoruporez na dodanu vrijednost i sve ostale poreze).

Jedinična cijena ne mora se navesti ako je identična prodajnoj cijeni.

Međutim, države članice Europske unije (EU) mogu odlučiti da neće primjenjivati to pravilo:

  • na proizvode koji se isporučuju tijekom pružanja usluge;
  • prodaja umjetničkih djela i antikviteta putem dražbe i prodaja.

Za proizvode u rasutom stanju, mora se navesti samo jedinična cijena.

U svakom oglašavanju u kojem se navodi prodajna cijena mora se navesti i jedinična cijena.

Države članice EU-a mogu:

  • odustati od obveze navođenja jedinične cijene proizvoda za koje takva naznaka ne bi bila korisna ili bi mogla izazvati zabunu;
  • u slučaju neprehrambenih proizvoda, sastaviti popis proizvoda na koje će se i dalje primjenjivati obveza navođenja jedinične cijene.

Direktivom je predviđeno prijelazno razdoblje tijekom kojeg mala maloprodajna poduzeća ne podliježu obvezi navođenja jedinične cijene proizvoda osim onih koji se prodaju u rasutom stanju.

Države članice EU-a moraju:

  • poduzeti odgovarajuće mjere za obavješćivanje svih uključenih osoba o prenošenju tog zakonodavstva;
  • utvrditi i pružiti informacije o sustavu sankcija za kršenje nacionalnih odredbi donesenih u primjeni ove Direktive.

Ovom Direktivom stavljene su izvan snage direktive 79/581/EEZ (cijene hrane) i 88/314/EEZ (cijene neprehrambenih proizvoda) s učinkom od 18. ožujka 2000.

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropska komisija objavila je 2006. Poveznica se otvara u novom prozorukomunikaciju u kojoj je ispitala kako su države članice EU-a provele Direktivu i zatražila mišljenja zainteresiranih strana.

Od kada se Direktiva primjenjuje?

Primjenjuje se od 18. ožujka 1998. Države članice EU-a morale su je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 18. ožujka 2000.

Kontekst

Za dodatne informacije vidjeti:

Glavni dokument

Direktiva Poveznica se otvara u novom prozoru98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (SL L 80, 18.3.1998., str. 27. – 31.)

Povezani akti

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 1998/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (Poveznica se otvara u novom prozoruCOM(2006) 325 završna verzija, 21.6.2006.).


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 03/03/2021