Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Περιεχόμενο

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: καλή

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;κείμενο της οδηγίας

Qual é o objetivo da diretiva?

Exige que o preço de venda e o preço unitário de todos os produtos oferecidos pelos comerciantes aos consumidores sejam claramente indicados, a fim de melhorar a informação dos consumidores e permitir comparações de preços.

Principais questões

O preço de venda e o preço unitário devem ser indicados de forma inequívoca, facilmente identificável e claramente legível para todos os produtos oferecidos pelos comerciantes aos consumidores (significando «inequívoco» o preço final, incluindo o A ligação abre uma nova janelaimposto sobre o valor acrescentado e todos os outros impostos).

Não é necessário indicar o preço por unidade de medida se este for idêntico ao preço de venda.

No entanto, os países da União Europeia (UE) podem decidir não aplicar esta regra:

  • produtos fornecidos por ocasião de uma prestação de serviços;
  • vendas em leilão e vendas de objetos de arte e antiguidades.

Quanto aos produtos vendidos a granel, será indicado apenas o preço por unidade de medida.

Qualquer publicidade que mencione o preço de venda deve igualmente indicar o preço unitário.

Os países da UE podem:

  • dispensar da obrigação de indicar o preço por unidade de medida os produtos para os quais tal indicação não seja útil, ou seja suscetível de gerar confusões;
  • estabelecer uma lista de produtos não alimentares que continuarão sujeitos à obrigação de indicação do preço por unidade de medida.

A diretiva previa um período transitório durante o qual as pequenas empresas retalhistas não estavam sujeitas à obrigação de indicar o preço por unidade de medida dos produtos que não os vendidos a granel.

Os países da UE devem:

  • tomarão as medidas adequadas para informar os interessados da transposição da presente diretiva para o direito nacional;
  • estabelecer e prestar informações sobre o regime de sanções em caso de violação das disposições nacionais adotadas em aplicação da presente diretiva.

Esta diretiva revogou as Diretivas 79/581/CEE (preços dos géneros alimentícios) e 88/314/CEE (preços dos produtos não alimentares) com efeitos a partir de 18 de março de 2000.

Em 2006, a A ligação abre uma nova janelaComissão Europeia publicou uma A ligação abre uma nova janelacomunicação em que analisava a forma como os países da UE tinham aplicado a diretiva e solicitava a opinião das partes interessadas.

A partir de quando é aplicável a diretiva?

É aplicada desde 18 de março de 1998. Os países da UE tinham de a transpor para o direito nacional até 18 de março de 2000.

Antecedentes

Para mais informações, consultar:

Documento principal

Diretiva A ligação abre uma nova janela98/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 1998, relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações dos preços dos produtos oferecidos aos consumidores (JO L 80 de 18.3.1998, pp. 27-31).

Atos relacionados

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da Diretiva 1998/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 1998, relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações dos preços dos produtos oferecidos aos consumidores (A ligação abre uma nova janelaCOM (2006) 325 final de 21.6.2006).


O presente texto é uma tradução automática. O proprietário da página declina qualquer responsabilidade pela qualidade do texto traduzido automaticamente.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/03/2021