Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tartalom

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége:

Ön szerint használható ez a fordítás?Az irányelv szövege

X’inhu l-għan tad-direttiva?

Dan jirrikjedi li l-prezz tal-bejgħ u l-prezz unitarju tal-prodotti kollha offruti min-negozjanti lill-konsumaturi, jiġu indikati b’mod ċar sabiex tittejjeb l-informazzjoni għall-konsumatur u biex ikun jista’ jsir tqabbil tal-prezzijiet.

Punti ewlenin

Il-prezz tal-bejgħ u l-prezz unitarju għandhom ikunu indikati b’mod mhux ambigwu, faċilment identifikabbli u leġibbli b’mod ċar għall-prodotti kollha offruti min-negozjanti lill-konsumaturi (“mhux ambigwu” li jfisser il-prezz finali inkluża Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidat-taxxa fuq il-valur miżjud u t-taxxi l-oħra kollha).

Il-prezz ta’ unità ma għandux għalfejn jiġi indikat jekk ikun identiku għall-prezz tal-bejgħ.

Madankollu, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx din ir-regola:

  • għal prodotti fornuti matul il-forniment ta’ servizz;
  • għal bejgħ bl-irkant u bejgħ ta’ xogħlijiet tal-arti u antikitajiet.

Għall-prodotti mibjugħin bl-ingrossa, il-prezz ta’ unità biss għandu jkun indikat.

Kull reklamar li jsemmi l-prezz tal-bejgħ għandu jindika wkoll il-prezz unitarju.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu:

  • tirrinunzja l-obbligu li tindika l-prezz unitarju tal-prodotti li għalihom indikazzjoni bħal din ma tkunx utli jew tista’ toħloq konfużjoni;
  • fil-każ ta’ prodotti mhux tal-ikel, ifassal lista tal-prodotti li għalihom l-obbligu li jiġi indikat il-prezz unitarju jibqa’ applikabbli.

Id-Direttiva pprevediet perjodu tranżitorju li matulu n-negozji żgħar tal-bejgħ bl-imnut ma kellhomx ikunu soġġetti għall-obbligu li jindikaw il-prezz unitarju tal-prodotti għajr dawk mibjugħa bl-ingrossa.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom:

  • tieħu miżuri xierqa biex tinforma lill-persuni kollha kkonċernati dwar it-traspożizzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni;
  • tistabbilixxi, u tipprovdi informazzjoni dwar, is-sistema ta’ penali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-applikazzjoni ta’ din id-direttiva.

Din id-direttiva ħassret id-Direttivi 79/581/KEE (prezzijiet tal-oġġetti tal-ikel) u 88/314/KEE (prezzijiet tal-prodotti mhux tal-ikel) b’effett mill-18 ta’ Marzu 2000.

Fl-2006, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Kummissjoni Ewropea ħarġet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakomunikazzjoni li eżaminat kif il-pajjiżi tal-UE kienu implimentaw id-direttiva u talbet il-fehmiet tal-partijiet interessati.

Minn meta tapplika d-direttiva?

Ilu japplika mill-18 ta’ Marzu 1998. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-18 ta’ Marzu 2000.

Sfond

Għal aktar informazzjoni, ara:

Dokument prinċipali

Id-Direttiva Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida98/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta’ prodotti offruti lill-konsumaturi (ĠU L 80, 18.3.1998, pp. 27–31)

Atti relatati

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 1998/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta’ prodotti offruti lill-konsumaturi (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCOM (2006) 325 final finali, 21.6.2006).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Utolsó frissítés: 03/03/2021