Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Turinys

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?Direktyvos tekstas

Hvad er formålet med direktivet?

Det kræver, at salgsprisen og enhedsprisen for alle produkter, som de erhvervsdrivende tilbyder forbrugerne, skal angives tydeligt for at forbedre forbrugeroplysningen og gøre det muligt at foretage prissammenligninger.

Centrale punkter

Salgsprisen og enhedsprisen skal angives på en utvetydig, let identificerbar og letlæselig måde for alle produkter, som de erhvervsdrivende tilbyder forbrugerne ("utvetydig" betyder den endelige pris inklusive Link åbner i nyt vinduemoms og alle andre afgifter).

Prisen pr. måleenhed skal ikke angives, når den er identisk med salgsprisen.

Den Europæiske Union (EU) kan dog beslutte ikke at anvende denne regel:

  • varer, der leveres i forbindelse med en tjenesteydelse
  • salg ved auktion samt salg af kunstgenstande og antikviteter.

For varer, der sælges i løs vægt, skal kun prisen pr. måleenhed angives.

Reklamer, hvori salgsprisen nævnes, skal ligeledes angive prisen pr. måleenhed.

EU-landene kan:

  • fravige kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed for en vare, hvis en sådan angivelse ikke er nyttig eller vil kunne skabe forvirring
  • opstille en fortegnelse over de ikke-levnedsmidler, der fortsat er omfattet af kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed.

Direktivet fastsatte en overgangsperiode, i hvilken mindre detailforretninger ikke var underlagt forpligtelsen til at angive prisen pr. måleenhed for andre varer end dem, der sælges i løs vægt.

EU-landene skal:

  • træffer egnede foranstaltninger med henblik på at orientere alle berørte parter om den nationale lovgivning til gennemførelse af dette direktiv
  • fastsætte og oplyse om sanktionsordningen for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv.

Dette direktiv ophævede direktiv 79/581/EØF (fødevarepriser) og 88/314/EØF (priser på nonfoodprodukter) med virkning fra den 18. marts 2000.

I 2006 udsendte Link åbner i nyt vindueKommissionen en Link åbner i nyt vinduemeddelelse, hvori den undersøgte, hvordan EU-landene havde gennemført direktivet, og indhentede synspunkter fra interesserede parter.

Hvornår finder direktivet anvendelse?

Det har fundet anvendelse siden den 18. marts 1998. EU-landene skulle indarbejde det i national ret senest den 18. marts 2000.

Baggrund

For yderligere oplysninger, se:

Hoveddokument

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Link åbner i nyt vindue98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (EUT L 80 af 18.3.1998, s. 27-31).

Tilhørende retsakter

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1998/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (Link åbner i nyt vindueCOM (2006) 325 final af 21.6.2006).


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Paskutinis naujinimas: 03/03/2021