Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Turinys

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?Direktyvos tekstas

Čo je cieľom smernice?

Vyžaduje sa v ňom, aby predajná cena a jednotková cena všetkých výrobkov, ktoré obchodníci ponúkajú spotrebiteľom, boli jasne uvedené s cieľom zlepšiť informovanosť spotrebiteľov a umožniť porovnávanie cien.

Kľúčové body

Predajná cena a jednotková cena musia byť uvedené jednoznačným, ľahko identifikovateľným a jasne čitateľným spôsobom pre všetky výrobky, ktoré obchodníci ponúkajú spotrebiteľom („jednoznačné“ znamená konečnú cenu vrátane Odkaz sa zobrazí v novom oknedane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní).

Jednotková cena nemusí byť uvedená, ak je totožná s predajnou cenou.

Krajiny Európskej únie (EÚ) sa však môžu rozhodnúť neuplatňovať toto pravidlo:

  • na výrobky dodávané v rámci poskytovania služby;
  • na dražbu a predaj umeleckých diel a starožitností.

U výrobkov predávaných na množstvo musí byť označená iba jednotková cena.

Každá reklama, v ktorej sa uvádza predajná cena, musí tiež uvádzať jednotkovú cenu.

Krajiny EÚ môžu:

  • upustiť od povinnosti uvádzať jednotkovú cenu výrobkov, v prípade ktorých by takéto uvedenie nebolo užitočné alebo by mohlo spôsobiť zmätok;
  • v prípade nepotravinových výrobkov vypracovať zoznam výrobkov, na ktoré sa naďalej vzťahuje povinnosť uviesť jednotkovú cenu.

V smernici sa stanovilo prechodné obdobie, počas ktorého sa na malé maloobchodné podniky nevzťahuje povinnosť uvádzať jednotkovú cenu iných výrobkov, ako sú výrobky predávané vo veľkom.

Krajiny EÚ musia:

  • prijať vhodné opatrenia na informovanie všetkých dotknutých osôb o transpozícii týchto právnych predpisov;
  • stanovuje a poskytuje informácie o systéme sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice.

Touto smernicou sa zrušili smernice 79/581/EHS (ceny potravín) a 88/314/EHS (ceny nepotravinových výrobkov) s účinnosťou od 18. marca 2000.

V roku 2006 Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópska komisia vydala Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenie, v ktorom sa skúmalo, ako krajiny EÚ implementovali smernicu, a v ktorom sa hľadali názory zainteresovaných strán.

Odkedy sa smernica uplatňuje?

Uplatňuje sa od 18. marca 1998. Krajiny EÚ ho museli začleniť do vnútroštátnych právnych predpisov do 18. marca 2000.

Kontext

Viac informácií sa uvádza na adrese:

Hlavný dokument

Smernica Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľom (Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 27 – 31).

Súvisiace akty

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 1998/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľomOdkaz sa zobrazí v novom okne[KOM(2006) 325 v konečnom znení, 21.6.2006].


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Paskutinis naujinimas: 03/03/2021