Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Treść

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: dobra

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?tekst dyrektywy

X’inhu l-għan tad-direttiva?

Dan jirrikjedi li l-prezz tal-bejgħ u l-prezz unitarju tal-prodotti kollha offruti min-negozjanti lill-konsumaturi, jiġu indikati b’mod ċar sabiex tittejjeb l-informazzjoni għall-konsumatur u biex ikun jista’ jsir tqabbil tal-prezzijiet.

Punti ewlenin

Il-prezz tal-bejgħ u l-prezz unitarju għandhom ikunu indikati b’mod mhux ambigwu, faċilment identifikabbli u leġibbli b’mod ċar għall-prodotti kollha offruti min-negozjanti lill-konsumaturi (“mhux ambigwu” li jfisser il-prezz finali inkluża Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidat-taxxa fuq il-valur miżjud u t-taxxi l-oħra kollha).

Il-prezz ta’ unità ma għandux għalfejn jiġi indikat jekk ikun identiku għall-prezz tal-bejgħ.

Madankollu, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx din ir-regola:

  • għal prodotti fornuti matul il-forniment ta’ servizz;
  • għal bejgħ bl-irkant u bejgħ ta’ xogħlijiet tal-arti u antikitajiet.

Għall-prodotti mibjugħin bl-ingrossa, il-prezz ta’ unità biss għandu jkun indikat.

Kull reklamar li jsemmi l-prezz tal-bejgħ għandu jindika wkoll il-prezz unitarju.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu:

  • tirrinunzja l-obbligu li tindika l-prezz unitarju tal-prodotti li għalihom indikazzjoni bħal din ma tkunx utli jew tista’ toħloq konfużjoni;
  • fil-każ ta’ prodotti mhux tal-ikel, ifassal lista tal-prodotti li għalihom l-obbligu li jiġi indikat il-prezz unitarju jibqa’ applikabbli.

Id-Direttiva pprevediet perjodu tranżitorju li matulu n-negozji żgħar tal-bejgħ bl-imnut ma kellhomx ikunu soġġetti għall-obbligu li jindikaw il-prezz unitarju tal-prodotti għajr dawk mibjugħa bl-ingrossa.

Il-pajjiżi tal-UE għandhom:

  • tieħu miżuri xierqa biex tinforma lill-persuni kollha kkonċernati dwar it-traspożizzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni;
  • tistabbilixxi, u tipprovdi informazzjoni dwar, is-sistema ta’ penali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-applikazzjoni ta’ din id-direttiva.

Din id-direttiva ħassret id-Direttivi 79/581/KEE (prezzijiet tal-oġġetti tal-ikel) u 88/314/KEE (prezzijiet tal-prodotti mhux tal-ikel) b’effett mill-18 ta’ Marzu 2000.

Fl-2006, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-Kummissjoni Ewropea ħarġet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakomunikazzjoni li eżaminat kif il-pajjiżi tal-UE kienu implimentaw id-direttiva u talbet il-fehmiet tal-partijiet interessati.

Minn meta tapplika d-direttiva?

Ilu japplika mill-18 ta’ Marzu 1998. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-18 ta’ Marzu 2000.

Sfond

Għal aktar informazzjoni, ara:

Dokument prinċipali

Id-Direttiva Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida98/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta’ prodotti offruti lill-konsumaturi (ĠU L 80, 18.3.1998, pp. 27–31)

Atti relatati

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 1998/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta’ prodotti offruti lill-konsumaturi (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCOM (2006) 325 final finali, 21.6.2006).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2021