Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procesní lhůty

Vedete-li občanskoprávní spor a zvažujete-li soudní řízení, musíte si být vědomi toho, že žalobu je nutno podat v určité lhůtě.


Všechny moderní právní systémy, včetně systémů 27 členských států, stanoví časové omezení pro občanskoprávní nároky. Právní předpisy upravující promlčecí nebo prekluzivní doby se značně liší, pokud jde o délku lhůty, kdy přesně začíná a jaký úkon nebo událost tuto lhůtu pozastavuje nebo přerušuje. Právní předpisy rozhodné pro dotyčný nárok upravují i promlčecí lhůtu pro tento nárok.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 01/02/2020