Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Procesuālie termiņi


Ja esat iesaistīts civiltiesiskā strīdā un uzskatāt, ka Jums varētu būt jātiesājas, Jums jāņem vērā, ka prasības celšanai ir noteikts termiņš.

Visās mūsdienu tiesību sistēmās, tostarp 28 dalībvalstīs, ir noteikts laika ierobežojums civilprasību celšanai. Noilguma tiesiskais regulējums ir ļoti atšķirīgs atkarībā no tā, cik garš ir noilguma termiņš, kad sākas noilguma termiņa tecējums un kāda darbība vai apstākļi to aptur. Prasības noilguma termiņu nosaka pēc prasījumam piemērojamā tiesiskā regulējuma.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par procesuālajiem termiņiem dalībvalstīs, izvēlieties vienu no karogiem lapas labajā pusē.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 11/04/2017