Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien kansainvälisten parien omaisuuden jako parisuhteen purkamisen tai toisen osapuolen kuoleman seurauksena – kansalliset säännöt


Yhä useammat Euroopan unionin kansalaiset muuttavat toiseen EU-maahan opiskelun, työn tai perheen perustamisen vuoksi. Tämän seurauksena syntyy yhä enemmän kansainvälisiä pareja, jotka elävät joko avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Kansainvälisellä parilla tarkoitetaan tässä sitä, että puolisot ovat eri maiden kansalaisia tai asuvat muussa EU-maassa kuin kotimaassaan tai että heillä on omaisuutta useamman kuin yhden EU-maan alueella. Riippumatta siitä, elävätkö kansainväliset parit avioliitossa vai rekisteröidyssä parisuhteessa, heidän on hallittava omaisuuttaan. Avioeron, asumuseron tai toisen puolison kuoleman yhteydessä omaisuus on ositettava.

Tällaisissa tilanteissa heille on apua EU:n säännöistä, joita sovelletaan 18 EU-maassa: Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Kroatiassa, Kyproksessa, Luxemburgissa, Maltassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa, Sloveniassa ja Tšekissä.

Säännöissä määritetään, minkä EU-maan tuomioistuinten olisi käsiteltävä kansainvälisen parin omaisuutta koskevat asiat ja minkä lain mukaan nämä asiat olisi ratkaistava. Säännöillä myös yksinkertaistetaan yhdestä EU-maasta peräisin olevien tuomioiden ja notaarin vahvistamien asiakirjojen tunnustamista ja täytäntöönpanoa toisessa EU-maassa.

Eri maiden tietoihin voi tutustua valitsemalla kyseisen maan lipun.

Lisätietoja antavat asianomaisen EU-maan viranomaiset tai oikeusalan ammattilaiset.

Lisäksi kannattaa tutustua Euroopan unionin notaarien liiton ylläpitämään verkkosivustoon Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.coupleseurope.eu/fi/home.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 02/12/2019