Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

  • Etusivu
  • ...
  • ...
  • Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset - Slovenia

1 Onko tässä jäsenvaltiossa erimuotoisia rekisteröityjä parisuhteita? Miten ne eroavat toisistaan?

Slovenian oikeusjärjestelmä ei tunne rekisteröityä parisuhdetta.

Slovenian tasavallan perhelaissa säädetään avoliitosta, joka lain 4 §:ssä määritellään miehen ja naisen pitkäaikaiseksi yhteiselämäksi ilman avioliiton solmimista, vaikka ei ole mitään syytä, jonka perusteella avioliitto heidän välillään olisi pätemätön. Tällaisella liitolla on sen osapuolten välisen suhteen osalta samat oikeusvaikutukset kuin avioliitolla. Muilla oikeudenaloilla tällaisella liitolla on oikeusvaikutuksia, jos laissa niin säädetään.

Jos oikeutta tai velvoitetta koskeva päätös riippuu siitä, onko kyseessä edellisessä kohdassa tarkoitettu avoliitto, kysymys ratkaistaan kyseisen oikeuden tai velvoitteen määrittämistä koskevassa menettelyssä. Ratkaisun oikeusvaikutus ulottuu ainoastaan asiaan, jonka yhteydessä se on ratkaistu.

2 Onko tässä jäsenvaltiossa lakiin perustuva rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteita koskeva järjestelmä? Mitä siinä säädetään? Mihin rekisteröidyn parisuhteen muotoihin sitä sovelletaan?

/

3 Miten osapuolet voivat järjestää varallisuussuhteensa? Mitä muodollisia vaatimuksia tähän sovelletaan?

/

4 Onko varallisuussuhteiden järjestämistä rajoitettu?

/

5 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen purkamisen tai mitätöinnin oikeusvaikutukset varallisuussuhteisiin?

/

6 Miten toisen osapuolen kuolema vaikuttaa rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteisiin?

/

7 Millä viranomaisella on toimivalta ratkaista rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskeva asia?

/

8 Mitkä ovat rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudelliset vaikutukset parisuhteen osapuolen ja kolmansien osapuolten välisiin oikeussuhteisiin?

/

9 Lyhyt kuvaus rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteiden jakautumisesta, mukaan lukien ositus, jako ja myynti, tässä jäsenvaltiossa.

/

10 Millä tavoin kiinteä omaisuus rekisteröidään ja mitä asiakirjoja tai tietoja siihen vaaditaan?

/


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 06/11/2020