Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Veřejné listiny


Dne 6. července 2016 přijala Evropská unie nařízení, kterým se zjednodušuje pohyb určitých veřejných listin mezi zeměmi EU.


Obecné informace

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení (EU) 2016/1191 má za cíl omezení byrokracie a nákladů pro občany, kteří mají předložit veřejnou listinu, jež vydala jedna země EU, v jiné zemi EU. Podle uvedeného nařízení musí být veřejné listiny (například oddací list), které byly vydány orgány země EU, přijaty orgány jiné země EU jako pravé, aniž by pravost dané listiny musela být ověřena (tzv. apostila). Nařízení rovněž zjednodušuje formality související s ověřenými kopiemi a ověřenými překlady veřejných listin, když jsou tyto ověřené kopie nebo ověřené překlady požadovány orgány přijímající země EU.

Veřejné listiny, na které se vztahuje toto nařízení, se týkají zejména osobního stavu, tedy narození, jména, manželství, registrovaného partnerství, rodičovství, osvojení, úmrtí a neexistence záznamu v rejstříku trestů.

Nařízením není upraveno případné uznání listin v zemi, v níž jsou předkládány, neboť tato záležitost je v současné době upravena vnitrostátním právem. Země EU nicméně musí při uplatňování svých vnitrostátních právních předpisů dodržovat právo EU, včetně judikatury Soudního dvora EU týkající se volného pohybu občanů v rámci Evropské unie.

Nařízení také zavádí nepovinné vícejazyčné standardní formuláře, které mohou být připojeny k veřejným listinám a díky nimž již překlad není nutný. To znamená, že když občan požádá daný orgán o vystavení veřejné listiny (například rodného listu), může rovněž požádat o vícejazyčný standardní formulář, který bude k veřejné listině přiložen.

Vícejazyčný standardní formulář bude zachycovat obsah veřejné listiny a bude zahrnovat její jednotlivé položky v úředních jazycích jak vydávající, tak i přijímající země EU. Díky tomuto vícejazyčnému formuláři by přijímající země EU měla překlad veřejné listiny požadovat pouze za výjimečných okolností. Tyto formuláře slouží jako pomůcka při překladu veřejných listin, takže v případě, že se konkrétní formulář v dané zemi EU nepoužívá, neexistuje ani vícejazyčný standardní formulář.

Nařízení se použije ode dne 16. února 2019.

Níže naleznete vícejazyčné standardní formuláře pro každou zemi EU, v úředním jazyce (úředních jazycích) země, v některých nebo všech těchto oblastech:

 • narození
 • stvrzení skutečnosti, že je osoba naživu
 • úmrtí
 • jméno
 • manželství
 • způsobilost k uzavření manželství
 • registrované partnerství
 • způsobilost k uzavření registrovaného partnerství
 • status registrovaného partnerství
 • bydliště anebo místo pobytu
 • neexistence záznamu v rejstříku trestů v členském státě, jehož je dotyčná osoba státním příslušníkem

Formuláře veřejných listin


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 08/10/2018